Logo-posavje

Maks ŽITKO – predsednik sekcije

UO sekcije DU MO Posavje

Predsednik sekcije DU MO Posavje
ŽITKO MAKS
041761787

Namestnik
DANIČIČ CVETO
041474584

Tajnik
STOJAKOVIĆ MILAN
041870496

Blagajnik
MOHAR ZDENKO
051324005

Praporščak
ŠTAJNAHER MARJAN
031796332

Člana
CAJNER IVAN
LEVAK POLONCA