KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

 
1

članica Viktorija MAROLT

  KR

2

član Konrad JAVORNIK

SG

3

član Vladimir SAVARIN

KP

4

članica Marija KODRIČ

NG

5

član Branko F.KOBALE

MB

6

članica Božena KUŠLAR

MB

7

članica Silva LUŽAR

NM

8

član Ivo VUČETIČ

CE

9

član Koloman RITUPER

MS

KOMISIJA ZA ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE

1

član Peter MARENDIČ

MB

2

član Aleš DORNIG

KR

3

član Hieronim RODMAN

GO

4

član Emil KRAGELJ

MB

5

 

 članica Cvetka VRABIČ

 

 CE

 

KOMISIJA ZA OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE

1

 član Andrej KOCBEK

 MB

2

 član Jože HUDOBIVNIK

 KR

3

 član Ljubo BENEVOL

 KP

4

 član Ožbalt FAJMUT

 SG

5

 član Aldo TERNOVEC

 GO

6

 član Šrefan MAJCEN

 MB

7

 član Branko ĐUKIČ

 NM

8

 član Marjan HOČEVAR

CE

9

 član Ludvik JONAŠ

 MS

10

 član Andrej BAJT

 LJ