Dobrodošli na spletnih straneh Društva upokojencev MO.

   Zastava DU MO

Društvo upokojencev Ministrstva za obrambo je pravna oseba zasebnega prava, ki združuje upokojene delavce navedenega ministrstva.

Društvo je bilo ustanovljeno 1995 leta in ves čas deluje v javnem interesu na področju obrambnih zadev. Od simboličnega številčnega stanja v času ustanovitve, je število članov v stalnem naraščanju in že šteje preko 800 članov in večje število simpatizerjev, ki se prav tako aktivno vključujejo v posamezne aktivnosti društva in društvu nudijo ustrezno, predvsem vsebinsko in strokovno pomoč pri njegovem delu. Društvo deluje na območju Republike Slovenije in v tujini.

Društvo je enovita organizacija s sekcijami in klubom. Sekcije društva so praviloma organizirane skladno s teritorialno strukturo upravnih organov in poveljstev Slovenske vojske.

Delo Društva je javno. Za javnost dela je poskrbljeno, skozi odprte seje organov društva za vse člane in simpatizerje društva in za  zainteresirano javnost ter sredstva javnega obveščanja.

Društvo skrbi za obveščanje svojega članstva in poročanja o lastnem delu  preko spletnega portala, v glasilu Slovenska vojska in drugih sredstvih javnega obveščanja.

Društvo skozi svoje dejavnosti na nestrankarski osnovi in na nevladni ravni združuje svoje člane, upokojence Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Dejavnosti Društva so:

  • Spodbuja in organizira: izobraževalno, kulturno, rekreacijsko, športno, izletniško in počitniško ter družabno dejavnost članov.
  • Vzdržuje redne stike z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in njegovimi organi v sestavi, uradi in direktorati, Upravnimi organi za obrambo, Slovensko vojsko in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sodelovanje je usmerjeno na obravnavo vprašanj, ki so posebnega pomena za člane društva. Le-ta so v določeni meri vezana tudi za implementacijo zakonskih določil in predpisov o statusnih zadevah upokojencev MORS. Navedeno sodelovanje je usmerjeno tudi na oblikovanje medijske podobe obrambnega sistema in na druge aktivnosti, ki se izvajajo v javnosti.
  • Sodeluje v samoobrambnem organiziranju slovenske družbe. Podpira svoje člane pri njihovem vključevanju in sodelovanju v znanstvenih in strokovnih dejavnostih na obrambnem področju.
  • Seznanja svoje članstvo z aktualno problematiko z obrambnega področja.
  • Sodeluje z Zvezo slovenskih častnikov, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo društev upokojencev Slovenije, mestnimi, pokrajinskimi in občinskimi zvezami društev upokojencev Slovenije, Zvezo upokojencev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in posameznimi društvi upokojencev na lokalni ravni.

Posebno obliko sodelovanja predstavlja sodelovanje DU MO z organizacijami upokojencev ministrstev za obrambo v tujini.

Pomaga reševati pravna in socialna vprašanja članov. Skozi skrbno razvejano mrežo poverjenikov na terenu pa skrbi  tudi za obiske ostarelih in bolnih članov društva.

Člani društva se srečujejo v celoti dvakrat letno in to:

  • na rednem letnem srečanju članov, ki ga organizira Društvo. Srečanje pripravi Upravni odbor in eden od aktivov Društva upokojencev MO. Poleg članov Društva, se na srečanju zberejo tudi člani družin in prijatelji ter simpatizerji Društva. Srečanje je namenjeno športno – rekreativnim,  izobraževalnim in družabnim vsebinam in
  • ob zaključku leta na sprejemu, ki ga organizira Ministrstvo za obrambo RS in Generalštab Slovenske vojske za upokojene delavce Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.

Vključevanje v Društvo upokojencev MO poteka preko PRISTOPNICE, ki jo skupaj z Odločbo o prenehanju delovnega razmerja zaradi upokojitve prejme vsak posameznik od Urada MORS za upravljanje s človeškimi viri.

Za vse, ki so že upokojeni, in pristopnice nimajo oz. jo niso prejeli, jo lahko prevzamejo osebno v glavni pisarne DU MO po predhodnem telefonskem klicu v času uradnih ur (kontaktni podatki) oz. lahko prosijo za dostavo po pošti.

Izpolnjeno pristopnico je potrebno poslati v glavno pisarno na sedežu DU MO.

Predlagamo vam , da nas pobliže spoznate in v našem delu najdete tudi  možnost realizacije svojih želja in ciljev!