21. maj 2021: ZADNJE SLOVO OD NAŠEGA ČLANA SILVESTRA STARIČA

V ponedeljek, 24. 5. 2021 smo se na Plečnikovih Žalah v Ljubljani za vedno poslovili od našega člana Silvestra Stariča, ki ga je v 69. letu starosti premagala bolezen COVID-19.

Silvester nam bo za vedno ostal v lepem spominu. Silvester Starič je bil univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po končanem študiju se je leta 1976 zaposlil v Iskri, kjer se je ukvarjal z razvojem vojaških elektronskih naprav. Hitro je napredoval in januarja 1990 postal vodja sektorja antene in navigacija. Novembra 1991 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo, v Upravi za telekomunikacije. Oktobra 1992 je bil imenovan za načelnika oddelka za razvoj zvez, kjer je bil zadolžen za uvedbo sistemov zvez v Slovensko vojsko. Novembra 1999 je prevzel vodenje službe za temeljne razvojne programe, konec leta 2000 pa se je vrnil v Sektor za Informatiko in komunikacije. Maja 2004 se je zaposlil v Agenciji za pošto in elektronske komunikacije, kjer je do upokojitve, leta 2017, opravljal vodstvene funkcije na različnih področjih dela Agencije. Leta 2019 se je včlanil v ljubljansko sekcijo DUMO in se tako spet vrnil med stare sodelavce in prijatelje. Žal je bilo naše upokojensko druženje prekratko. Silvo hvala in počivaj v miru!

Njegovim najbližjim in najdražjim izrekamo iskreno sožalje.
Fotografija: Arhiv ZSČ
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 24. 5. 2021