Logo-vzhodno stajerska

Vladimir PRAVDIČ – predsednik sekcije