Logo-vzhodno stajerska

Venčeslav OGRINC – predsednik sekcije