5. marec 2024:
VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA UPOKOJENCEV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

V torek, 5. 3. 2024 so bile na Skupščini DU MO izvedene volitve DU MO. Volitve so bile izvedene skladno s Pravili društva upokojencev ministrstva za obrambo (Pravila). Skupščina DU MO, ki je  najvišji organ DU MO je v polni sestavi opravila volitve po sprejetem Poslovniku.
Za nov, štiriletni mandat so bili izvoljeni in imenovani naslednji člani in članice DU MO.

Predsednik DU MO:
g. Milan Obreza

Podpredsednika DU MO:
g. Janez Gomzi in g. Venčeslav Ogrinc

Nadzorni odbor DU MO:
g. Matjaž Goričar – predsednik in člani: g. Miloš Sajovic, g. Joško Hercog in g. Janko Kolar

Predsednike stalnih komisij DU MO:
Predsednik statutarne komisije: g. Martin Jugovec
Koordinatorica komisije za socialna vprašanja: ga. Jelena Maček
Predsednik komisije za šport in izobraževanje: g. Branko Puhar
Imenovani so bili strokovni sodelavci UO DU MO:
Tajnica: ga. Jelena Maček
Blagajničarka: ga. Veronika Beti
Praporščak: g Bojan Dorič

Vsem izvoljenim in imenovanim članom DU MO v naslednjem mandatu želimo obilo uspehov pri svojem delu.
Na Skupščini DU MO smo se zahvalili g. Robertu Romihu za dolgoletno prizadevno delo, ki ga je opravljal kot sekretar DU MO. Žal, zaradi bolezni svojih obveznosti v DU MO ne more več opravljati.
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 18. 3. 2024