Na podlagi dolgoletnega sodelovanja Slovenske vojske z Občino Divača se je začel uresničevati tudi projekt zagotavljanja vode in elektrike na divaškem letališču.

Naslov

Dela za ureditev vodovodne in cevne trase Gradišče–Gabernik so se začela v torek, 16. avgusta, in bodo končana do začetka oktobra, ko bo tamkajšnje letališče zaznamovalo 100-letnico obstoja. Inženirci 1. in 72. brigade Slovenske vojske bodo tako odstranili stare asfaltne prevleke in jih odvozili, izkopali 1.600-metrski jarek za priključni vodovod in električni vod ter odstranili izkopani material, vgradili tamponski material in grobo nasutje.

Datoteke za prenos