Člani DU MO so lahko državljanke in državljani Republike Slovenije, ki so bili upokojeni kot delavci Republiškega sekretariata za (ljudsko) obrambo, Teritorialne obrambe RS in Ministrstva za obrambo RS, če izrazijo željo in sprejmejo ta Pravila.
Člani so lahko tudi družinski člani prvega reda, če izrazijo željo in sprejmejo ta Pravila.
Člani DU MO so lahko upokojenci, ki so opravljali dela in naloge v MORS v skupnem trajanju najmanj deset let in tisti, ki so ne glede na število let upokojeni iz dela v MORS. Članske pravice in dolžnosti udejanjajo v sekciji, praviloma v tisti, ki ima sedež najbližje njihovemu stalnemu prebivališču.
Kandidati za člana se v DU MO vključujejo in delujejo preko sekcij. Te so kolektivni član DU MO.