Milan OBREZA – predsednik DU MO
Janez GOMZI – član, podpredsednik DU MO in predsednik sekcije Ljubljana
Venčeslav OGRINC – član, podpredsednik DUMO in predsednik sekcije Vzhodna Štajerska
Robert ROMIH – član, poslovni sekretar
Veronika BETI – članica, blagajničarka
 – član in predsednik statutarne komisije
Jelena MAČEK – članica in predsednica komisije za socialna vprašanja
Branko PUHAR – član in predsednik komisije za šport in izobraževanje
Franci KUNAVER – član in predsednik komisije za informatiko in izobraževanje
Marijana ZIVLAKOVIČ – člani, predsednik sekcije Gorenjska
Viljem UŠAJ – član, predsednik sekcije Severno Primorska
Leo PETROVIČ –  član, predsednik sekcije Primorsko Notranjska
Bogdan AVBAR – član,predsednik sekcije Dolenjska – Bela Krajina
Viktor LAZNIK – član, predsednik sekcije Zahodno Štajerska – Zasavje
Ivan LAKOVŠEK – član, predsednik sekcije Koroška
Zdenko UZELAC – član, predsednik sekcije Pomurje
Miran GRAHEK – član, predsednik sekcije Posavje