13. april 2021: ZADNJE SLOVO OD NAŠE ČLANICE IVICE VAVPETIČ

Za vedno in mnogo prezgodaj nas je 8. 4. 2021 v 65. letu zapustila članica našega društva Ivica Vavpetič iz Podgorja pri Kamniku. Na njeno zadnjo pot so jo 13. 4. 2021 pospremili njeni najbližji. Ivica je bila od 1977 zaposlena na sekretariatu za ljudsko obrambo občine Kamnik. Po dokončanem šolanju na Višji upravni šoli je prevzela dolžnost referentke za naborne zadeve v občini Kamnik. Skrbela je za izvedbo vseh postopkov, ki so bili vezani na nabor vojakov od pridobivanja dokumentacije, usklajevanja zdravstvenih in drugih pregledov, do priprave dokumentacije za naborno komisijo. V tistih časih je bilo v občini Kamnik letno okrog 250 vojaških obveznikov. V času osamosvajanja R Slovenije v letih 1990-91 je svojo domoljubnost in profesionalnost izkazala, ko je v sodelovanju z vodstvom sekretariata in postajo milice v Kamniku zavarovala kartoteke in dokumentacijo o nabornikih tako, da ni le-ta bila izročena poveljstvu JLA. Po uvedbi profesionalizacije SV je od 2003 do upokojitve je svojo poklicno pot nadaljevala v Upravi za obrambo Ljubljana, kjer je opravljala naloge vezane na pogodbeno rezervo SV. Od tu je šla tudi v zaslužen pokoj. V Kamniku je delovala v medgeneracijski skupini Veronika, kjer se je po upokojitvi rada družila s svojimi bivšimi službenimi kolegicami in kolegi. Svoje delo je opravljajo vestno in dosledno. Med sodelavci je veljala za natančno, delovno, prijazno in dobrovoljno delavko. Vedno bila pozitivna, vesela, polna življenja in priljubljena v družbi. Bila je človek, ki bi ga vsakdo želel za sodelavko in prijateljico. Družini in njenim najbližjim še enkrat izrekamo globoko sožalje. Pogrešali jo bomo.

Fotografija: ga. Nina Vavpetič
Pripravila: Jože Arko in Janez Gomzi
Ljubljana, 13. 4. 2021