BALDOMIR BIZJAK (11. 8. 1931 – 2018)

V zadnjih dneh februarja letos nas je  87. letu  tiho zapustil  Baldomir Bizjak, za nas priljubljeni »Baldo«.  Ni bil samo član naše sekcije, bil je tudi dolgoletni in častni član območnega kluba  “Maksa  Perca” Kranj.

Član našega društva  je bil vse od ustanovitve gorenjske sekcije v letu 2000, v naše vrste pa je prišel z mesta  načelnika takratnega oddelka za ljudsko obrambo SO Kranj. Služboval je tudi  v organih za notranje zadeve RS in UNZ (sedaj PU) Kranj,  kje opravljal visoka strokovna dela,

Prejel je številna priznanja, med drugim medaljo za vojaške zasluge leta 1959 in medaljo zaslug za narod leta 1965.

Bil je izredno aktiven Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Podpisal  in sooblikoval je prenekatero publikacijo v zvezi s tematiko NOB v časopisih in drugih publikacijah. Za sprostitev je v prostem čas rad tudi pesnil in pisal krajšo prozo.

Ko smo ga v mesecu novembru 2017 obiskali v Domu starejših Tabar pri Cerkljah, je bil še poln načrtov za dokončanje zgodb iz mladosti.

Udeležil se je še našega letnega zbora 7. 12. 2017, kjer je zavzeto diskutiral in predlagal koristne ideje za boljše in kvalitetnejše druženje članov.

Njegova smrt nas je našla povsem nepripravljene, pogrešali bomo njegov humor in njegovo zavzetost za kvalitetno delo sekcije.