Janez GOMZI – podpredsednik

E-pošta: gomzi01@gmail.com

Telefon: 070 758-404

Venčeslav OGRINC – podpredsednik

E-pošta: venceslav.ogrinc@gmail.com

Telefon: 040 630 302

Robert ROMIH – sekretar

E-pošta: robert.polzevo@gmail.com

robert.romih@lj-kabel.net

Telefon: 041-506-400

Jelena MAČEK- tajnica
Veronika BETI – blagajničarka
– – član in predsednik statutarne komisije
Jelena MAČEK – član in predsednik komisije za socialna vprašanja
Branko PUHAR – član in predsednik komisije za šport in izobraževanje
Franci KUNAVER – član in predsednik komisije za informatiko in izobraževanje
Janez GOMZI – član, predsednik sekcije Ljubljana
Marjana ZIVLAKOVIČ – član, predsednica sekcije Gorenjska
Viljem UŠAJ – član, predsednik sekcije Severno Primorska
Leo PETROVIČ –  član, predsednik sekcije Kraško – Notranjska
Bogdan AVBER – član,predsednik sekcije Dolenjska – Bela Krajina
Viktor LAZNIK – član, predsednik sekcije Zahodno Štajerska – Zasavje
Venčeslav OGRINC – član, predsednik sekcije Vzhodno Štajerska
Ivan LAKOVŠEK – član, predsednik sekcije Koroška
Zdenko UZELAC – član, predsednik sekcije Pomurje
Miran GRAHEK – član, predsednik sekcije Posavje
Bor BALDERMAN – predsednik nadzornega odbora
Tone PERKO – praporščak