Društvo je enovita organizacija s sekcijam Društva  in klubom Društva.

Organi Društva so:

  • skupščina Društva,
  • predsednik in podpredsenik(i) Društva,
  • upravni odbor Društva,
  • nadzorni odbor Društva,
  • vodstva sekcij  Društva.

Mandatna doba vseh organov Društva traja 4 leta.