Seznam prostih terminov z dne 6. 3. 2024

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je objavilo razpis za zimski oddih v sezoni 2022/2023.
V razpisu najdete namestitvene enote, kjer lahko preživite svoj čas za nabiranje novih moči, termini za oddih in druge podrobnosti, ki jih najdete v priloženem dopisu.

Prijava
Prijavnico na razpis vlagatelji lahko oddajo preko spletne aplikacije Moja počitniška na intra omrežju, v kateri imajo uporabniški račun (navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijavnice so objavljena na spletni strani: https://info.mors.si/teme-in-projekti/teme/namestitveniobjekti-
in-enote/).
Tisti, ki nimajo dostopa do intra omrežja, morajo izpolnjeno prijavnico, ki je priloga tega razpisa, poslati na naslov, ki je naveden na prijavnici.
Prijav po telefonu in elektronski pošti ne sprejemamo.
Prijava se šteje za pravočasno, če prispe zadnji dan roka za prijavo do 24.00 ure oziroma če je poslana s priporočeno pošto zadnji dan roka za prijavo.

V prilogi sta tudi cenik in prijavnica.
Rok za prijavo je 13. 10. 2023, zato ne odlašajte z odločitvijo.

Razpis za zimski oddih 2023/2024
Prijavnica

1. Po pravilniku o počitniški dejavnosti MORS imajo možnost letovanja v namestitvenih enotah tudi ožji družinski člani oziroma osebe, ki so s padlim udeležencem vojne za Slovenijo do njegove smrti živeli v zunajzakonski ali ekonomski skupnosti (zakonski/-ka partner/-ica, zunajzakonski/-ka partner/-ica in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti, starejši pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na podiplomskem študiju, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti).
2. Po pravilniku o počitniški dejavnosti MORS imajo možnost letovanja v namestitvenih enotah tudi družinski člani pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, ali pri opravljanju drugih nalog SV, deset let po smrti pripadnika pod pogoji, ki veljajo za druge pripadnike.