RAZPIS ZA POLETNI ODDIH V SEZONI 2024

Merila za prijavo za oddih
Na oddih se lahko prijavijo:
– zaposleni na Ministrstvu za obrambo,
– upokojeni delavci Ministrstva za obrambo,
– člani društva upokojencev MO RS (ki so prijavnici dolžni priložiti tudi fotokopijo članske
izkaznice),
– ožji družinski člani udeležencev padlih v vojni za Slovenijo,
– pogodbeni pripadniki rezervne sestave SV in Civilne zaščite ter družinski člani pripadnika, ki  je izgubil življenje med vojaško službo.

Podrobnosti najdete v priloženem dopisu:
Razpis za poletni oddih 2024
Prijavnica za oddih 2024