Dne 24. 10. 2019 je Društvo upokojencev ministrstva za obrambo – DU MO opravilo Volilno skupščino na Igu pri Ljubljani. Prisotni so bili vsi člani in članice Skupščine DU MO.

Predsednik DU MO, g. Milan Obreza je podal Poročilo o delu DU MO med letoma 2015 in 2019, Finančno poročilo za omenjeno obdobje in predstavil Načrt dela za obdobje 2019 – 2023. Nadzorni odbor DU MO je pregledal finančno poslovanje in sprejel finančno poročilo. Obe Poročili in Načrt dela je Skupščina potrdila in sprejela. V preteklem mandatu smo poslovali zelo racionalno in na letni ravni prihranili kar nekaj finančnih sredstev, ki jih bomo namenili za aktivnosti našega članstva. DU MO šteje 1150 članic in članov. Žal nas je med letoma 2015 in 2019 zapustilo 52 članic in članov, na katere smo se spomnili z minuto molka. V preteklem mandatu smo izvedli vse načrtovane aktivnosti, nadaljevali smo z vsemi pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti in se lotili nekaj novih. Upravni odbor se je sestal na deveti sejah, zadeve pa smo usklajevali tudi po elektronski pošti. Članstvo smo redno informirali tako na srečanjih, osebno in preko naše nove spletne strani, ki smo jo vzpostavili v preteklem mandatu. Spletna stran je posodobljena in uporabnikom bolj prijazna. Vsebino spletne strani določamo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta. Spletna stran DU MO: http://du-mors.si/sl/.

Pohvaliti moramo odlično sodelovanje z Ministrstvom za obrambo in Generalštabom slovenske vojske, kakor tudi z vsemi domicilnimi enotami SV. Na Ministrstvu za obrambo smo ažurirali Pogodbo o sodelovanju, prav tako pa smo spremenili in dopolnili Pravila DU MO, ki so naš krovni dokument. V preteklem obdobju je DU MO izstopilo iz Zveze društev upokojencev Slovenije – ZDUS, ker nas je ožje vodstvo ZDUS-a na vsak način hotelo organizacijsko uvrstiti v eno od Pokrajinskih zvez društev upokojencev in sploh ni prisluhnilo našim argumentom, kajti DU MO je krovna organizacija, ki ima v sestavi 11 sekcij, ki pokrivajo celotno ozemlje R Slovenije. V bodoče bomo še vedno sodelovali v projektih, ki so v interesu vseh upokojencev, nikakor pa ne pristajamo na politične delitve ali kakršnokoli politično delovanje DU MO. Tudi v bodoče bomo izvajali poslanstvo in naloge DU MO s težiščem na spodbujanju izobraževalnih, kulturnih, športnih in družabnih aktivnosti, na vzdrževanju pozitivnih odnosov z MORS, domicilnimi enotami in ostalimi organizacijami, podpirali bomo članstvo DU MO pri vključevanju v znanstvene in strokovne dejavnosti ter se udeleževanje vseh stalnih in vsakoletnih dogodkov ter domoljubnih prireditev.

Na volitvah DU MO so bili za obdobje 2019 – 2023 izvoljeni novi organi DU MO in sicer:

Predsednik DU MO: g. Milan Obreza.

Podpredsednika DU MO: g. Janez Gomzi in g. Venčeslav Ogrinc.

Predsedniki stalnih komisij:

Predsednik organizacijsko statutarne komisije: g. Ivan Herbert Kukec,

Koordinatorica komisije za socialna vprašanja: ga. Jelena Maček,

Predsednik komisije za šport in izobraževanje: g. Branko Puhar in

Predsednik komisije za informiranje in sodelovanje: g. Franc Kunovar.

Nadzorni odbor  DU MO: g. Bor Balderman, g. Matjaž Goričar, Zdenko Zelič in Beno Kopmajer.

Formalni del Volilne skupščine DU MO  smo zaključili z zahvalo vestnim in predanim članicam in članom DU MO, ki nesebično žrtvujejo svoj prosti čas, da lahko načrtovane aktivnosti kakovostno izvedemo. Priznanja so prejeli: ga. Jelena Maček, g. Bojan Šon, g. Vladimir Pravdič, g. Bor Balderman, g. Branko Puhar in g. Robert Romih.  Po podelitvi priznanj smo aktivnost nadaljevali in zaključili v prijetnem vzdušju s kosilom, druženjem in klepetom.

Pripravil: Janez Gomzi
Foto: g. Ljubo Benevol in Janez Gomzi
Ljubljana, 25. 10. 2019