OBVESTILO IN RAZPIS: REDNI LETNI / VOLILNI ZBOR LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO

Spoštovani!

This slideshow requires JavaScript.

Najprej naj vse skupaj prav lepo pozdravim. Ponovno Vam in Vašim najbližjim želim srečno novo leto 2024, predvsem pa obilo zdravja in osebnega zadovoljstva.
Kakor je bila do sedaj ustaljena praksa, smo v mesecu januarju tekočega leta vsako leto imeli Redni letni zbor sekcije, na vsaka štiri leta pa tudi Volilni zbor naše sekcije. Tudi letos smo načrtovali Volilni zbor sekcije koncem januarja, vendar se soočamo s “tehničnimi” izzivi. V Vojašnici Edvarda Peperka obnova kuhinje namreč še ni zaključena. Prostor za izvedbo aktivnosti bi sicer dobili, prehrane v vojašnici pa ne moremo zagotoviti. Trenutno je tudi širjenje virusnih obolenj, nadležnega kašlja, gripe in drugih viroz v porastu. Ti dve dejstvi sta razlog, da je UO Ljubljanske sekcije DU MO sprejel odločitev, da letošnji Volilni zbor premaknemo na nekoliko kasnejše obdobje, ko bodo tudi ostale razmere ugodnejše. Odločili smo se, da izvedbo Volilnega zbora Ljubljanske sekcije DU MO premaknemo na obdobje (marec-april 2024).

UO je dopisno potrdil Kandidacijsko volilno komisijo za izvedbo Volilnega zbora 2024 v sestavi:

KANDIDACIJSKA VOLILNA KOMISIJA:

  1. g. Branko Puhar, predsednik: M: 041 827 330; E: branko.puhar@gmail.com;
  2. ga. Jelena Maček, članica: M: 040 708 084; E: macekjelena6@gmail.com in
  3. g. Matjaž Goričar, član: M: 031 612 616; E: mgoricar@gmail.com;

Naloga Kandidacijske volilne komisije je, da na javnem razpisu evidentira kandidate za:

  1. predsednika Ljubljanske sekcije DU MO in
  2. člane UO Ljubljanske sekcije DU MO (pet kandidatov).

Rok za evidentiranje kandidatov: 29. 2. 2024;

V nadaljevanju prilagam Poročilo Ljubljanske sekcije za leto 2023, kjer je tudi Načrt aktivnosti za leto 2024 iz katerega je razvidno, da bo naša prva letošnja aktivnost 8. 2. 2024, ko se bomo za Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik udeležili s tradicionalnega pohoda iz Bleda v Vrbo.

LJUBLJANSKA SEKCIJA – POROČILO 2023 14DEC23

Prav lepo Vas pozdravljam,
Janez Gomzi
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 17. 1. 2024