57. POHOD DU MOS Severnoprimorske sekcije
SLEJKI – SV. PAVEL NA ŠKOLJU  15. 11. 2023.

Za zadnji pohod v letu 2023 smo si izbrali lažji pohod od zaselka Slejki nad Crničami do cerkvice sv. Pavla na Školju nad Vrtovinom.
Zbrali smo se pod vasjo Ravne in se odpeljali do zaselka Slejki. Skupno se nas je pohoda udeležilo 10 članov DU MOS Severnoprimorske sekcije, in 4 nečlanice. Pričakalo nas je rahlo megleno jutro, ki je preprečevalo poglede proti Vipavski dolini ali na hribe nad njo.

Cilj je bil na 502 m visokem osamelcu Školj, na katerem se nahaja cerkvica sv. Petra . Školj je kljub skromni nadnorski višini  viden že od daleč. Zgodovinski viri pričajo da je bila vzpetina poseljena že v železni dobi. Pomemben pečat pa so ji vtisnili Rimljani, ki so zgradili tudi vodni stolp.  V pozni antiki je služil kot pribežališče prebivalcev iz doline.in bil še dodatno utrjen z obzidjem. Deli tega so vidni še danes .Na območju te zaščitene naselbine je že v 3.stoletju stala kapelica Po drugi SV v spomin na vse vojne žrtve Vipavske doline so vaščani sezidali cerkev sv. Pavla, V njej se nahaja tudi spomin na 15 padlih partizanov.

Mimo goličav, smo se polagoma vzpenjali po široki makadamski poti. Na teh goličavah se je pasla kar številna kozja čreda, Kmalu smo zapustili široko cesto in pot nadaljevali po kolovozu v gozd. V gozdu smo naleteli na lepo obnovljeno napajalno korito za živino, ki je je v preteklosti bilo veliko več. Mimo velikih konglomeratnih sten smo prispeli do platoja na katerem se nahaja cerkvica sv. Pavla. Lepo urejeno okolico so popestrili kipci ki so jih razpostavili udeleženci Kiparsko kamnoseške delavnice Danijela Rovana Vrhpolje. Med njimi je tudi ena skulptura našega člana Ljuba Potpariča iz Vipave.

Meglice v dolini so počasi začele izginjati in  odpirati so se začeli lepi pogledi na vasice pod nami, kakor tudi na Čaven in Kucelj nad nami.
Narava se je prikazala v vseh svojih lepih jesenskih barvah, Tudi več močeradov in raznih gob se je našlo ob naši poti. Na koncu poti pa nas je že pozdravil lep in jasen dan.
Po slabi uri smo se vrnili na izhodišče in se z vozili spustili v Črniče, do »ranča« našega predsednika Vilija. Tu nas je čakala odlična jota s klobaso, slaščice in dobro vino. Našemu  Vilijo smo skupaj z Maurotovo »ramoniko«. voščili ob njegovi 70 letnici in mu zaželeli še veliko zdravja in ustvarjalnih in srečnih dni .
Martin Gerlič