5. januar 2022: VOLILNI ZBOR POMURSKE SEKCIJE DU MO

Dne 5. 1. 2022 so člani Pomurske sekcije DU MO na Volilnem zboru izvolili novo vodstvo. Predsednik Pomurske sekcije DU MO je postal Zdenko Uzelac, sekretar Arpad Torma, blagajnik pa Milan Vouri. Novo vodstvo Pomurske sekcije DU MO je prevzelo vajeti od dosedanjega predsednika Ljuba Dražnika, sekretarja Branka Bratkoviča in blagajnika Živka Staniča. Dosedanji predsednik Pomurske sekcije DU MO Ljubo Dražnik je na kratko orisal preteklo leto in aktivnosti Pomurske sekcije DU MO, nato pa predstavil še predlog Načrta dela za leto 2022, ki ga bo novo vodstvo po potrebi dopolnilo in nadgradilo. Predsednik DU MO Milan Obreza se je v kratkem nagovoru iskreno zahvalil dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo, novemu vodstvu pa zaželel uspešno nadaljevanje dela. Za svoje nesebično, korektno in pošteno delo je Milan Obreza podelil »Priznanje DU MO« Ljubu Dražniku, Branku Bratkoviču in Živku Staniču. V zahvalo za korekten odnos in sodelovanje pa je Ljubo Dražnik Predsedniku DU MO Milanu Obrezi izročil Zbornik ob 30 letnici osamosvojitve R Slovenije, »Občina Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991«. Skromno in prijetno druženje smo zaključili ob kosilu in v upanju, da se epidemija čimprej konča, tako, da bomo vsi skupaj lahko »normalno« zaživeli.

Žal nam trenutne epidemiološke razmere še ne dovoljujejo, da »zadihamo s polnimi pljuči« zato še vedno vztrajamo pri odločitvi, da vse načrtovanje aktivnosti zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v R Sloveniji povezanega s širjenjem bolezni COVID-19, do nadaljnjega – ODPOVEMO.

Članice in člani DU MO smo odgovorni in družbi pripadni ljudje, zato bomo tudi v bodoče spremljali stanje v državi, ki se nanaša na širjenje virusa SARS-CoV-2, ki povzroča korona virusno bolezen, imenovano COVID-19. Prav tako v duhu vseh ukrepov, ki jih sprejemata stroka in Vlada RS, tudi mi moramo ravnati odgovorno do sebe in okolice. Ne izpostavljajmo se, bodimo odgovorni, upoštevajmo ukrepe, pomagajmo si in ostanimo ljudje.

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 5. 1. 2022