V četrtek, 23. februarja 2023 je Upravni odbor izvedel redni volilni Zbor sekcije, tradicionalno, v prostorih lokala Medved v Škofji vasi pri Celju. Udeležba članov je omogočila nemoten začetek Zbora. 

Vabilu na zbor so se odzvali gostje: predsednik DUMO Milan Obreza, podpredsednik DUMO Janez Gomzi in vodja Uprave za obrambo Celje, Robert Zadek.

Kratek, vendar prijeten kulturni program nas je sproščujoče uvedel v resnejše delo zbora. V poročilu o delu v preteklem štiriletnem obdobju nas je predsednik sekcije Viktor Laznik spomnil, da smo kljub objektivnim težavam z ustrezno komunikacijo in izbranimi družabnimi aktivnostmi uspeli sekcijo brez težav obdržati pri “življenju”, članstvo pa se ni zmanjševalo. Epidemija je kljub neprijetnostim na svojstven način prispevala zagotoviti tudi ugodno finančno zalogo za naslednje obdobje.

V volilnem delu Zbora je bil razrešen dosedanji Upravni odbor in enoglasno potrjen novi v naslednji sestavi: 

Emil Puklavec – predsednik sekcije

Joško Hercog – podpredsednik

Amir Egrlić – tajnik

Lilijana Vidak – blagajničarka

Marjan Sirk – urejevalec spletne strani.

Imenovan in potrjen je bil še praporščak sekcije, Srečko Mešiček.

Po zaključni besedi gostov je predsednik delovnega predsedstva, Vojteh Mihevc zaključil Zbor s popotnico za uspešno vodenje sekcije novoizvoljenemu Upravnemu odboru in pozval vse prisotne k družabnemu srečanju.

Udeleženci volilnega Zbora sekcije Zahodno Štajerska – Zasavje

Preko spodnjih slikovnih povezav lahko dostopate do galerije fotografij in video utrinkov z letošnjega volilnega zbora, kakor tudi do zbranih foto in video zapisov, ki zajemajo obdobje od leta 2013 pa do leta leta 2022.

FOTOGRAFIJE