Formalno smo delovanje sekcije po dvoletni prekinitvi označili s sklicem članstva k rednemu letnemu zboru 31. marca 2022 že kar tradicionalno na do sedaj precej optimalni točki – v Škofji vasi pri Celju.

Vabilu na zbor so se odzvali gostje: predsednik DUMO Milan Obreza, podpredsednik DUMO Janez Gomzi in poveljnik celjske Vojašnice Franc Rozman Stane oz. poveljnik 20. pehotnega polka, podpolkovnik Andrej Krivec.

Kljub nekaj nižji udeležbi na zboru (34 prisotnih), je Zbor bil od samega začetka sklepčen. Sekcija danes šteje 80 članic in članov. Povečanje članstva v primerjavi z letom 2020 razveseljuje, večina novo prijavljenih pa je prisostvovala letošnjemu zboru. Občutek, da se sekcija le pomlajuje je lep.

Po pozdravnem nagovoru predsednika sekcije Viktorja Laznika je s slovensko himno in izbranim repertoarjem vokalna skupina ŠENTROG napravila prijeten uvod v uradni del zbora, ki je v nadaljevanju potekal skladno s poslovnikom sekcije pod taktirko predsednika delovnega predsedstva Vojteha Mihevca.

Poročilo predsednika sekcije o dvoletnem delu zaradi splošno znanih razlogov ni bilo obširno. S ponosom je bilo poudarjeno, da smo v zahtevnih okoliščinah uspeli v letu 2021 izvesti srečanje na Rajskem otoku. Upravni odbor sekcije se je v obravnavanem obdobju redno sestajal, z aktivnostmi na daljavo pa smo ohranjali stik s članstvom. Z upanjem v bolj gotovo prihodnost je bil predstavljen načrt dela sekcije za leto 2022, ki se poleg rednih aktivnosti v grobem orisu nanaša na izvedbo strokovne ekskurzije na Dolenjsko v spomladanskem in izvedbo piknika v jesenskem obdobju, o čemer bomo članstvo pravočasno obveščali.

V zaključnem delu zbora je predsednik DUMO Milan Obreza poleg podajanja splošnih informacij izrazil posebno zahvalo Upravnemu odboru in vsemu članstvu za “ohranjanje pri življenju” sekcije v tako zahtevnih okoliščinah, kot smo jim bili priča v preteklem dveletnem obdobju. Uradni del zbora smo nadgradili z družabnim srečanjem.

Klik na spodnji napis FOTOGRAFIJE za njihov ogled!

FOTOGRAFIJE

Video – Vokalna skupina ŠENTROG