Redni letni občni zbor članov DU MOS Severno primorske sekcije za leto 2017.

Zopet se je zaključilo še eno uspešno leto našega delovanja.

Na rednem letnem občnem zboru članov DU MOS sekcije Severno Primorska, ki smo ga izpeljali 15.12.2017. v vojašnici  Ajševica, smo za vse naše aktivnosti položili račune.

Občnega zbora se je udeležilo 40 članov.  Predsednik sekcije Viljem Ušaj  je podal poročila o aktivnostih , ki smo jih izpeljali v letu 2017.  V celoti smo izpolnili planiran načrt dela. Podani so bili tudi finančno poročilo in načrt dela v letu 2018.

Tu bi predvsem izpostavili  letno srečanje DU MOS v Črenšovcih, izlet v Posavje kakor tudi 6 naših pohodov, ki jih člani izvajajo na področju Severno Primorske.  Ob tem moramo poudariti da smo doslej izpeljali že 29 pohodov in ob tem spoznavali prijetne kotičke naše domovine.

Občnega zbora se je udeležil tudi predsednik DU MOS g. Milan Obreza, ki je ob tej priložnosti podelil zasluženo priznanje, medaljo DU MOS našemu predsedniku Viljemu Ušaju za predano delo v vseh letih odkar vodi Severno primorsko sekcijo.

Zahvalili bi se vsem v SV, ki so nam nudili kakršnokoli pomoč. Hvala poveljujočim v vojašnici Vipava in voj. objekta Ajševica in Upravi za obrambo Postojna – Izpostava Nova Gorica.

Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje članov ob dobri hrani   in dobri kapljici naših članov. Ob tem smo zbrali tudi 145,66 EUR prostovoljnih  prispevkov , ki smo jih nakazali na žiro račun RK.

Ob novem letu 2018 želimo vsem članom DU MOS naj bo uspešno,
naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo….
z malo bridkosti, veliko sladkosti in največ modrosti….
Naj bo mirno, kot nebo večerno, minljivo in večno,
poslovno uspešno in preprosto SREČNO.