14. 12. 2018 smo se člani DU MOS, sekcija severna Primorska zbrali na letnem, tokrat volilnem zboru.

Srečanje je bilo v prostorih vojaškega objekta Ajševica pri Novi Gorici. Zbora se je udeležilo 34 čanic in članov naše sekcije oziroma 1/3 celotnega članstva sekcije. Po pozdravnem nagovoru predstavnika TERP ppolk. Franca Pangerca smo začeli z uradnim delom. Po pozdravu našega predsednika Viljema Ušaja, smo se najprej s minuto tišine spomnili vseh naših članic in članov, ki so nas za vedno zapustili v letu 2018.

Po sprejetju dnevnega reda zbora je predsednik sekcije podal: Poročilo o delu sekcije za obdobje DEC2014 – DEC2018 in Poročilo o delu sekcije za obdobje DEC2017 – DEC2018. V poročilih so bili podrobno podni vsi relevantni podatki o delu sekcije v navedenih obdobjih. Vse načrtovane naloge so bile dejansko izpeljane z manjšimi izjemami. Posebej so bili izpostavljeni naši pohodi, izleti in piknik, ki smo ga prvič organizirali v letu 2018. V letu 2018 nismo izvedli načrtovanega enodnevnega izleta zaradi premajhnega števila prijavljenih.

Izpostavljene so bile tudi pomanjkljivosti pri delovanju sekcije, med katerimi so bile posebej omenjene naslednje: ne sprejemanje dolžnosti v organih sekcije, neplačevanje članarine s strani velikega dela članstva in majhna udeležba članstva na posameznih načrtovanih aktivnostih. Omnenjeno je bilo tudi zaskrbljujoče stanje na področju učlanjevanja novih članov, kar ima za posledico zmanjševanje številčne stanja sekcije in staranje članstva.

Blagajničarka sekcije ga. Stana Zorn je v nadaljevanju podala detaljno poročilo o finačnem poslovanju sekcije v obdobju DEC2017 – DEC2018. Po sprejetju poročil je zbor razrešil staro vodstvo sekcije.

Na volitvah vodstva sekcije za obdobje DEC2018 – DEC2022 je bilo izbrano novo vodstvo sekcije v sestavi: predsednik – Viljem Ušaj; blagajnik – ga. Stana Zorn; ga. Zdenka Šušmelj; ga. Marjeta Kogej; g. Hieronim Rodman in g. Martin Gerlič.

V nadaljevanju je novi predsednik sekcije predstavil predlog Programa dela sekcije za obdobje DEC2018 – DEC2019 in Finančni načrt sekcije za obdobje DEC2018 – DEC2019. Programa sta bila brez razprave enoglasno sprejeta.

S tem je bil uradni del zbora zaključen.

Na zboru smo kot vsa dosedanja leta zbirali prostovoljne prispevke za pomoči potrebne ljudi. Zbrane prostovoljne prispevke v višini 94,01 EUR bomo nakazali Rdečemu križu Slovenije – Območno združenje Ajdovščina.

Po zelo dobrem kosilu, ki nam ga je proti plačilu pripravila SV smo se zadržali na prijetnem klepetu in druženju. Preden smo se razšli, smo si zaželeli lepe praznike in srečno novo leto 2019.

Martin Gerlič