V četrtek, 30. januarja 2020, smo se že šesto leto zapored zbrali v Škofji vasi, v priljubljenem gostišču, ki poleg osnovne dejavnosti nudi izjemne pogoje za izvedbo srečanj, kot je zbor našega društva. Zbora se je udeležilo 30 članic in članov, mnogi pa so izostanek najavili zaradi bolezenskih težav. Veseli smo bili gostov, predsednika DU MO Milana Obreze s sodelavcema Ivanom H. Kukcem in sekretarjem Robertom Romihom, predsednika koroške sekcije Ivana Lakovška ter poveljnika Vojašnice Celje in 20. PEHP, podpolkovnika Gorazda Hafnerja. Kvartet “Arclinski fantje” nam je na samem začetku druženja z ubranim petjem predstavil venček prijetnih narodnih pesmi in vnesel kanček domačnosti in sproščenosti v pričakovano resnost zbora.          POVEZAVA DO VIDEA!

Pred uradnim začetkom zbora smo z minuto molka počastili izgubo dolgoletne, predane in najstarejše članice sekcije, Marije Mužič.

V nadaljevanju je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, kateremu je predsedoval Vojteh Mihevc, članici predsedstva pa sta bili Cvetka Vrabič in Zlatka Knez. Verifikacijsko komisijo je vodil Emil Pižorn, zapisnikarica pa je bila Elvira Milosavljevič. Predsednik naše sekcije Viktor Laznik je v letnem poročilu o delu opisal realizacijo vseh nalog, za dve nerealizirani nalogi pa je navedel pojasnilo. Finančno poročilo je podala blagajničarka Viktorija Pajnič. Sledila je zelo kratka razprava, nakar sta bili obe poročili enoglasno sprejeti.

V načrtu dela za tekoče leto so bile predstavljene stalne naloge in aktivnosti ter orisi za izvedbo spomladanskega izleta na območje Vipave in Ajdovščine oz. v okolico Idrije kot rezervno možnost, kakor tudi izvedba kostanjevega piknika v prvem delu meseca oktobra. Predstavljeni finančni načrt zagotavlja izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti. Oba načrta sta bila z aklamacijo soglasno sprejeta.

Ob koncu uradnega dela zbora so do besede prišli še gostje. Poveljnik 20. pehotnega polka, Gorazd Hafner je z navdušenjem govoril o naši iznajdljivosti delovanja z omejenimi sredstvi in dodal, da se zaveda nujnosti sodelovanja in pomoči, ki jo SV lahko nudi v načrtovanih okvirjih. Predsednik koroške sekcije, Ivan Lakovšek je pozdravil dolgoletno sodelovanje med obema sekcijama in razkril, na podlagi lastnih izkušenj, koristnost povezovanja z bližnjimi Medgeneracijskimi informativnimi družabnimi središči (MIDS). Predsednik DU MO Milan Obreza je v svojem nagovoru zboru nanizal aktualne informacije, ki se nanašajo na status društva in zaželel naši sekciji in vsem članom prijetno in uspešno druženje.

                  

Uradnemu delu zbora je sledilo družabno srečanje. Ob kramljanju in prijetni večerji smo si ogledali še foto in video utrinke z naših druženj, ki zajemajo obdobje vse od leta 2013 pa do konca leta 2019. Lepo je bilo podoživljati skupne trenutke na zanimivih izletih, čeprav bi jih lahko bilo še več.

Klik na spodnji napis FOTOGRAFIJE za njihov ogled!

FOTOGRAFIJE