REDNI LETNI ZBOR ČLANSTVA DU MO POMURSKE SEKCIJE

V sredo, 20. decembra 2023, smo se člani Pomurske sekcije že tradicionalno zbrali na Rednem letnem zboru. Potekal je v lepem ambientu Penziona ‘’Letališče’’  v Rakičanu pri Murski Soboti. Zbralo se nas je lepo število članov, kar 60% vseh. Na začetku je predsednik sekcije pozdravil vse prisotne ter ugotovil sklepčnost. V skladu z dnevnim redom smo obdelali vse njegove točke, ki so zajemale: realizacijo programa dela v letu 2023, pregled finančnega poslovanja v letu 2023, program dela za leto 2024 ter točka razno. Sledila je krajša razprava ter potrditev vseh točk z glasovanjem. Z minuto molka pa nismo pozabili niti na našega preminulega člana.
Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje. Ob kosilu je tekla beseda o preteklem letu in raznih dogodkih. Razšli smo se ob želji po lepih in mirnih božičnih praznikih ter predvsem zdravem in uspešnem novem letu 2024.

Zdenko Uzelac