11. april 2024: VOLILNI ZBOR LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO

V četrtek, 11. 4. 2024 je Ljubljanska sekcija DU MO skladno z letnim načrtom dela izvedla Volilni zbor. Volilni zbor je bil v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Volilnega zbora se je udeležilo nekaj manj kot 100 članic in članov. Kar nekaj članov je opravičilo svoj izostanek predvsem zaradi zdravstvenih omejitev. Namestnik poveljnika naše domicilne enote, 1. BR SV, polkovnik Uroš Brenčič je prijazno nagovoril udeležence zbora in v nekaj stavkih predstavil in orisal aktivnosti 1. BR SV ter zagotovil, da bo sodelovanje tudi v bodoče vzorno. Zbor je nagovoril tudi podpredsednik MZU Ljubljana g. Stane Tomšič in pohvalil zgledno sodelovanje Ljubljanske sekcije DU MO z MZU na športnih tekmovanjih.

Na Volilnem zboru so članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO izvolili novo vodstvo in sicer:

PREDSEDNIK LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO:
g. Janez Gomzi;
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO:
ga. Veronika Beti;
ga. Jelena Maček;
ga. Sonja Rahne;
g. Bojan Ciglič;
g. Matjaž Goričar in
g. Branko Puhar.

Po opravljenih volitvah je predsednik Ljubljanske sekcije DU MO podal poročilo o delu za leto 2023 in za leta 2020 – 2022, predstavil je Načrt dela Ljubljanske sekcije DU MO za leto 2024 ter podal Finančno poročilo za leta od 2020 – 2023. Za razliko od prejšnjih, s korono zaznamovanih let, smo v letu 2023 popolnoma realizirali naš Načrt dela za leto 2023 in izvedli tudi vse načrtovane aktivnosti in sicer:       

 • 26. 1. 2023:          REDNI LETNI ZBOR LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO;
 • FEB-JUN 2023:   PRIPRAVE NA 10. SREČANJE DUMO;
 • 8. 2. 2023:            SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: BLED, VRBA IN POHOD;
 • 9. 3. 2023:             PRVENSTVO SLOVENSKE VOJSKE V ŠAHU;
 • 16. 3. 2023:          »POMNIK BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU«;
 • 20. 4. 2023:          GORNJA RADGONA – »MESTO SEJMOV IN PENINE«;
 • 4.-7. 5. 2023:        65. POHOD – POT OB ŽICI 2023 (2020 in 2021 GA NI BILO!);
 • 13. 5. 2023:          STOŽICE: OSREDNJA SLOVESNOST OB DNEVU SV;
 • 20.-24. 5. 2023:    MEDNARODNI IZLET: BOSNA IN HERCEGOVINA, ČRNA GORA;
 • 24.-25. 5. 2023:    DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA – DMS;
 • 6. 6. 2023:            PREDUPOKOJITVENI SEMINAR NA DEBELEM RTIČU;
 • 15. 6. 2023:          10. SREČANJE ČLANIC IN ČLANOV DU MO V LJUBLJANI;
 • 10. 8. 2023:          OB POPLAVAH: POMOČ IN DONACIJA DU MO;
 • 21. 9. 2023:          DRUŽABNO SREČANJE NA DEBELEM RTIČU;
 • 27.-29. 9. 2023:    »21. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE« – F3ŽO;
 • 4. 10. 2023:          USKLAJEVANJE NAČRTOV CVS NA PSSV;
 • 19. 10. 2023:        VIPAVA: VINARSKI MUZEJ, LANTHIERI, VIPAVSKA KLET;
 • 10. 11. 2023:        PODPIS LETNIH NAČRTOV CVS ZA LETO 2023 – POKLJUKA;
 • 23. 11. 2023:        MARTINOVANJE: SLOVENSKE GORICE – SV. TROJICA, ZAVRH;
 • 2. 12. 2023:          »TA VESELI DAN KULTURE« – CENTER ROG;
 • 11. 12. 2023:        SREČANJE UPOKOJENCEV MORS Z MINISTROM;
 • 14. 12. 2023:        IZDELAVA POROČILA O DELU SEKCIJE ZA POTREBE DU MO; 

V obdobju od 2020 do 2023 se je za vedno poslovilo 21 članic in članov. Na vse, ki jih ni več med nami, smo se spomnili in se jim poklonili z minuto molka.

V letu 2023 smo izvedli preko 25 dogodkov, kar pomeni, da smo na mesečni ravni imeli vsaj dva  dogodka (ekskurzija, športno tekmovanje, pohod, kulturni dogodek, slovesnost, …). Aktivnosti so navedene v Poročilu, ki je bilo poslano vsem članicam in članom.
Vsa poročila in Načrt dela za leto 2024 je zbor Ljubljanske sekcije potrdil in sprejel. Tudi v bodoče bomo nadaljevali s pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti in skušali delovanje zadržati na dosedanjem nivoju ali ga celo izboljšati. Odločitev, da bomo v tudi bodoče obveščali članstvo preko spletne strani je bila potrjena. Nova spletna stran je velika pridobitev za DU MO, saj vse dogodke in aktivnosti najavimo tako, da so vedno dostopni članstvu. Obiskanost spletne strani se po vseh kazalcih povečuje. Vsebino spletne strani določamo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta: http://du-mors.si/sl/. Še vedno pa bomo enkrat letno članstvu poslali Poročilo za preteklo leto, Načrt dela za naslednje leto in druge za DU MO pomembne obrazce ali dokumente, ter UPN za plačilo članarine. Na ta način bomo izboljšali obveščenost članstva, racionalizirali poslovanje in prihranili tudi nekaj finančnih sredstev.

Volilni zbor smo zaključili z zahvalo vestnim in predanim članicam in članom naše sekcije, ki nesebično skrbijo, da smo lahko načrtovane aktivnosti kakovostno izvedli. Priznanja in zahvale so prejeli:

ga. Jelena Maček, za ves njen trud in pozornost, ki jo izkazuje z izdelavo čestitk za jubilante, starejše, invalide in za ves ženski del naše sekcije, pa tudi sicer za njen prispevek k delovanju naše sekcije;

g. Branko Puhar, za njegovo nesebično angažiranost pri organizaciji in izvedbi športnih aktivnosti sekcije;

g. Jožef Poje, ki je podpisan pod večino fotografij in pod vse foto-albume, ki dokumentirajo naše dogodke na spletni strani;

g. Andrej Bajt, ki je neumoren, korekten, profesionalen in predan »predsednik« vseh naših rednih, izrednih, volilnih zborov in srečanj, ter predan član sekcije;

poročnik Simon Zupančič, ki s svojimi sodelavci profesionalno poskrbi, da je prostor v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani vedno urejen, pripravljen, opremljen z vsem potrebnim za izvedbo aktivnosti.  

V njegovi odsotnosti, zadržanosti zaradi zdravstvenega stanja, smo se zahvalili tudi g. Milanu Korbarju, ki spretno, pedantno profesionalno in korektno ureja našo spletno stran, objavlja prispevke, slike, foto-albume in tako zelo pripomore pri ohranjanju spominov na lepe skupne trenutke. Milan, od srca ti želimo hitro okrevanje in še enkrat prav lepa hvala!

Po zaključku aktivnosti smo se podali v delilnico hrane na okusen vojaški obrok. Razšli smo se v prijetnem vzdušju. Za uspešno izvedbo Volilnega zbora Ljubljanske sekcije DU MO se iskreno zahvaljujemo naši domicilni enoti, 1. BR SV in njenim pripadnicam in pripadnikom. Posebna zahvala za pripravo prostora in vsega potrebnega za uspešno izvedbo dogodka gre tudi poročniku Simonu Zupančiču iz športne dvorane vojašnice Edvarda Peperka, kakor tudi pripadnikom EVOJ KRANJ in VEP, ki so poskrbeli za pripravo in razdelitev hrane. Pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV in LOG BR želimo vse najboljše, predvsem pa veliko uspeha in varnosti tako pri opravljanju zahtevnih nalog doma, kakor v tujini. 

Fotografije: g. Jožef Poje in Janez Gomzi

Foto-album Volilni zbor Ljubljanske sekcije DUMO, 11. 4. 2024

Foto-album Volilni zbor Ljubljanske sekcije DUMO, 11. 4. 2024: g. Jožef Poje;
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 12. 4. 2024