3. december 2018: TA VESELI DAN KULTURE

V ponedeljek, 3. decembra 2018 smo članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO tradicionalno počastili »Ta veseli dan kulture«, spomin na rojstvo našega največjega pesnika France Prešerna. Obiskali smo Narodni muzej Slovenije – Metelkova na Maistrovi ulici 1 v Ljubljani. Narodni muzej Slovenije – Metelkova stoji v novem kulturnem središču Ljubljane, na muzejski ploščadi Metelkova, v sosedstvu Slovenskega etnografskega muzeja, Muzeja sodobne umetnosti – Metelkova, Slovenske kinoteke in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V dveh nadstropjih nove muzejske stavbe so prvič v tako velikem obsegu dobile svoj prostor Zgodovinske in umetnostne zbirke predmetov od 14. stoletja do danes.

Imeli smo vodeni ogled razstave “33 dni – 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov”. Z razstavo obeležujemo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrskega državnega okvirja in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Priložnostna razstava predstavlja materialno in duhovno dediščino prve moderne slovenske državne entitete.

Oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki mu je načeloval dr. Anton Korošec. Hrvaški sabor in ljudski shod v Ljubljani sta 29. oktobra razglasila ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna vlada SHS, najvišji zakonodajni in upravni organ v Sloveniji. Konfederacijo, ki je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov v okviru Avstro-Ogrske, sta ogrožala Italija, ki je v skladu z Londonskim paktom zasedala Primorsko, Istro in Dalmacijo, ter pritisk Srbije v zvezi z uresničitvijo Krfske deklaracije. Država SHS je prenehala obstajati 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev s prestolnico v Beogradu.

Po ogledu razstave »33 dni« nas je večina še ogledala ostale zbirke muzeja. Nekateri smo obiskali tudi Slovenski etnografski muzej v neposredni bližini in si ogledali Paviljon Čebelji svet. Tu se lahko na interaktiven način doživi svet čebel in se s pomočjo virtualne resničnosti približajo čebele.

Kavica v kavarni SEM je po ogledu teh dveh muzejev prijala. Na poti domov se je Jožef Poje na kratko vstavil na Prešernovem in Kongresnem trgu, ter nadaljeval do Narodnega muzeja Slovenije na Muzejski ulici. Fotografije govorijo same. Prilagam tudi nekaj utrinkov in vtisov iz Narodne galerije, ki je ob stoti obletnici ustanovitve na ogled postavila življenje in delo najbolj znane slovenske umetnice, Ivane Kobilce (1861 – 1926).

Povezave:

Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1

Narodna galerija
Fotografije iz Narodne galerije: Janez Gomzi
Foto album Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2018 je izdelal Jožef Poje;
Pripravila: Janez Gomzi in Jožef Poje
Ljubljana, 6. 12. 2018