26. januar 2017: Redni letni zbor ljubljanske sekcije DU MO

 Ljubljanska sekcija DU MO je imela Redni letni zbor dne 26.1.2017. Zbralo se je 163 od skupno 358 članic in članov ljubljanske sekcije DU MO. Redni letni zbor je potekal v športnem objektu v vojašnici Edvarda Peperka na Leskoškovi cesti 7 v Ljubljani.

Redni letni zbor so s svojo udeležbo počastili tudi gostje. Tako so se nam na Zboru pridriužili predstavnik Službe za vojaške zadeve MORS, generalni sekretar ZSČ, predstavnik ZSČ – Območnega združenja Ljubljana, predstavnik ZVVS mesta Ljubljana in predstavnik UO Ljubljana. Gostitelj, poveljnik 1. BR SV se zaradi službenih obveznosti Zbora ni mogel udeležiti, zato je Zbor nagovoril in predstavil delovanje 1. BR SV namestnik poveljnika 1. BR SV, polkovnik Robert Glavaš.

Žal so nas v letu 2016 zapustili trije člani: Mihael Butara – Aleks (1922-2016), Anton Rupnik (1960 – 2016) in Darko Zadravec (1960 – 2016). Bolezen in smrt sta nepredvidljivi in sta nam v letu 2016 vzeli najstarejšega in dva najmlajša člana. Slava jim!

Gomzi5719Predsednik ljubljanske sekcije DU MO je podal izčrpno Poročilo o delu ljubljanske sekcije DU MO v letu 2016, Finančno poročilo za leto 2016 in predstavil Načrt dela za leto 2017. Obe poročili in Načrt dela za leto 2017 je Zbor potrdil in sprejel.

Leto 2016  se je za ljubljansko sekcijo DU MO začelo z novim vodstvom. Predsednik in bistveno zmanjšan Upravni odbor (UO) so nadaljevali z vsemi pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti. UO se je sestal na dveh rednih sejah in opravil dve dopisni seji. Tekom leta pa smo vse ostale zadeve in aktivnosti medsebojno uspešno koordinirali in izvajali. Veliko poudarka je bilo na zmanjševanju »fiksnih« stroškov tako ljubljanske sekcije, kakor tudi DU MO. Pri zmanjševanju »fiksnih« stroškov smo bili uspešni, prihranjena sredstva pa bomo porabili za delovanje sekcije in DU MO. Velik finančni in organizacijski izziv še vedno predstavlja obveščanje članstva, oziroma pošiljanje napovednikov dogodkov in drugih obvestil po pošti. V bodoče bomo prešli na obveščanje članstva preko spletne strani in elektronske pošte. Le tistim, ki nimajo možnosti uporabe spleta, bomo še naprej pošiljali »klasično« pošto in obvestila. Na ta način bomo izboljšali obveščenost članstva, racionalizirali poslovanje in prihranili tudi nekaj finančnih sredstev.

V letu 2016 je ljubljanska sekcija DU MO opravila vse načrtovane aktivnosti, opravili smo devet ekskurzij po Republiki Sloveniji. Udeležili smo se kulturnih dogodkov, obeležili »Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan« in se od Bleda do Vrbe pridružili udeležencem »Pohoda spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetina«. Z obiskom muzeja v Ljubljani smo proslavili tudi »Ta veseli dan kulture«. Že tradicionalno smo v mesecu maju sodelovali na prireditvah ob »Dnevu osvoboditve Ljubljane« in obeležili »Dan zmage nad nacizmom in fašizmom«, ko se je 9.5.1945 na evropskih tleh tudi uradno končala druga svetovna vojna. Pohod in tek ob žici sta tudi lepa priložnost za rekreacijo in druženje s prijatelji, znanci in nekdanjimi sodelavci. Sodelovali smo pri slovesnem obeleževanju »Dneva slovenske vojske« in drugih državnih praznikov ob 25. letnici samostojnosti Republike Slovenije.

Derganc5723Naše skupine »Kegljači«, »Rekreativci«, »Žarek« in »Pohodniki« so vse leto aktivirale in motivirale svoje člane in vse tiste, ki so se jim pridružili. Zelo je pomembno, da ostanemo fizično in mentalno aktivni, kar nam bo olajšalo življenje v tretjem življenjskem obdobju. Nekaj zanimivih namigov kako poskrbeti zase in svoje zdravje smo dobili tudi na »16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO«, ki smo se ga udeležili v letu 2016.

V letu 2016 smo veliko pozornosti posvetili tudi naši prenovljeni spletni strani. Spletna stran je posodobljena in uporabnikom bolj prijazna. Vsebino spletne strani kreiramo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta.

Ministrica za obrambo, dr. Andreja Katič je že tradicionalno v decembru sprejela upokojence MORS in SV. Tudi to je ena od priložnosti, da se ponovno srečamo, pogovorimo in se seznanimo z načrti MORS in SV v bodoče. Ministrici smo zaželeli, da bi tudi  za obrambni resor in njegove pripadnice in pripadnike nastopilo boljše obdobje. Izrazili smo potrebo, željo in upanje, da bi se v bodoče občutno popravilo tudi gmotno stanje pripadnic in pripadnikov SV.

V nadaljevanju Zbora je bil predstavljen Načrt dela za 2017 in Načrt civilno vojaškega sodelovanja s SV za leto 2017. Oba načrta sta bila potrjena in sprejeta.

Nagovor5729Formalni del Zbora smo zaključili z zahvalo članicam in članom, ki so v letu 2016 posvetili veliko svojega dela, volje, energije in prostega časa za uspešno delovanje ljubljanske sekcije DU MO. Zahvalo so prejeli: ga. Mateja Derganc, ga. Milena Pirnovar, ga. Jelena Maček, ga. Veronika Beti, g. Franc Hameršak, g. Jožef Poje, g. Franjo Kovačevič in neumorni g. Branko Puhar. Zahvala gre tudi vsem članicam in članom, ki se udeležujejo aktivnosti ljubljanske sekcije DU MO.

Žal je bolezen, gripa in prehlad, marsikateri članici in članu onemogočila udeležbo na Zboru. Zbor jim je zaželel hitro okrevanje. Poseben pozdrav pa je Zbor namenil tudi našemu dolgoletnemu članu in predsedniku DU MO, g. Antonu Donku, ki je na okrevanju v zdravilišču. Želimo mu še ogromno volje in vztrajnosti pri nadaljnji rehabilitaciji.

Po zaključku formalnega dela smo aktivnost nadaljevali in v prijetnem vzdušju zaključili s kosilom, druženjem in klepetom.

Za uspešno izvedbo Rednega letnega zbora ljubljanske sekcije DU MO se iskreno zahvaljujemo naši domicilni enoti, 1. BR SV, njenim pripadnicam in pripadnikom ter poveljniku brigadirju Romanu Urbanču za vso pomoč in sodelovanje pri organizaciji dogodka. Pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV želimo veliko uspeha in varnosti tako pri opravljanju zahtevnih nalog doma, kakor v tujini.

Redni letni zbor 2017 je zabeležil g. Jožef Poje in si ga v obliki foto albuma lahko tudi ogledate:
01-RLZLSaa
Redni letni zbor ljubljanske sekcije DU MO, 26. 1. 2017
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 31.1.2017