24. januar 2019: Redni letni zbor ljubljanske sekcije DU MO

Ljubljanska sekcija DU MO je imela Redni letni zbor dne 24.1.2018. Redni letni zbor je potekal v športnem objektu v vojašnici Edvarda Peperka na Leskoškovi cesti 7 v Ljubljani. Zbralo se je preko 160 od skupno 358 članic in članov ljubljanske sekcije DU MO. Žal so nas v letu 2018 zapustili ena članica in trije člani. Vsem, ki jih ni več med nami, smo se poklonili z minuto molka.

Redni letni zbor so s svojo udeležbo počastili gostje: predsednik DU MO, g. Milan Obreza, predstavnik Službe za vojaške zadeve MORS, podpolkovnik Joško Hercog, generalni sekretar ZSČ, brigadir Martin Jugovec, predsednik Območnega združenja ZSČ, major Borut Zajec, predstavnik Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših Ljubljanskih občin, Franc  Kunovar in poveljnik 1. BR SV, naše domicilne enote polkovnik Uroš Paternus.

Predsednik ljubljanske sekcije DU MO, g. Janez Gomzi je podal Poročilo o delu ljubljanske sekcije DU MO v letu 2018, Finančno poročilo za leto 2018 in predstavil Načrt dela za leto 2019. Obe poročili za leto 2018 in Načrt dela za leto 2019 je zbor ljubljanske sekcije potrdil in sprejel.

V letu 2018 je ljubljanska sekcija DU MO izvedla načrtovane aktivnosti. Nadaljevali smo z vsemi pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti in se lotili nekaj novih. Upravni odbor (UO) se je sestal na redni seji in opravil več dopisnih sej in posvetovanj. Tekom leta smo vse zadeve in aktivnosti medsebojno uspešno koordinirali. Veliko poudarka je bilo na zmanjševanju stroškov tako ljubljanske sekcije, kakor tudi DU MO v celoti. Pri zmanjševanju stroškov smo bili uspešni, prihranjena sredstva pa bomo porabili za delovanje sekcije in DU MO. Velik finančni in organizacijski izziv predstavlja obveščanje članstva, oziroma pošiljanje napovednikov dogodkov in drugih obvestil po pošti. Odločitev UO je, da bomo v bodoče prešli na obveščanje članstva preko spletne strani in elektronske pošte. Le tistim članicam in članom, ki nimajo možnosti uporabe spleta, bomo še naprej pošiljali »klasično« pošto in obvestila. Na ta način bomo izboljšali obveščenost članstva, racionalizirali poslovanje in prihranili tudi nekaj finančnih sredstev. Nova spletna stran je velika pridobitev za DU MO, saj vse dogodke in aktivnosti najavimo tako, da so vedno dostopna članstvu.

V letu 2018 je ljubljanska sekcija DU MO opravila vse načrtovane aktivnosti. Izvedli smo preko 40 dogodkov, kar pomeni, da smo na mesečni ravni imeli 3 – 4 dogodke od ekskurzij, športnih tekmovanj, pohodov, kulturnih dogodkov, raznih slovesnosti in drugih aktivnosti. Tradicionalno smo obeležili »Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan« in se od Bleda do Vrbe pridružili udeležencem »Pohoda spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetina«. Že tradicionalno smo v mesecu maju sodelovali na prireditvah ob »Dnevu osvoboditve Ljubljane« in obeležili »Dan zmage nad nacizmom in fašizmom«, ko se je 9.5.1945 na evropskih tleh tudi uradno končala druga svetovna vojna. Pohod in tek ob žici sta tudi lepa priložnost za rekreacijo in druženje s prijatelji, znanci in nekdanjimi sodelavci. Sodelovali smo pri slovesnem obeleževanju »Dneva slovenske vojske«, 50. obletnice ustanovitve slovenske Teritorialne obrambe, brez katere si ne moremo predstavljati osamosvojitve Republike Slovenije. Slovesno smo obeležili tudi vse druge državne praznike. V maju smo obiskali Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki na današnjem mestu deluje že vse od 1810 in je najstarejša šolska institucija v R Sloveniji. V septembru smo organizirali prijetno družabno srečanje na Debelem Rtiču in zaključili plavalno sezono. Proti koncu septembra smo obiskali Kočevsko in grad Kostel. Nekaj zanimivih namigov kako poskrbeti zase in svoje zdravje smo dobili tudi na »18. Festivalu za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO«, ki smo se ga udeležili v prvih dneh oktobra. Kakor vedno, nas je na F3ŽO obiskal tudi minister za obrambo, g. Karel Erjavec. V oktobru smo si ogledali Slovenski planinski muzej v Mojstrani in obiskali prelepo Planico, kjer smo se seznanili s celotnim kompleksom skakalnic in ostalih objektov. Martinovali smo v Beli Krajini, si ogledali Metliko in njene znamenitosti ter v Drašičih »krstili« vino. Z obiskom razstave v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, “33 dni – 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov”, smo proslavili »Ta veseli dan kulture«. Minister za obrambo, g. Karel Erjavec je že tradicionalno v decembru sprejel upokojence MORS in SV. Tudi to je ena od priložnosti, kjer smo se ponovno srečali, pogovorili in se seznanili z načrti MORS in SV v bodoče. Ministru smo zaželeli, da bi tudi za obrambni resor in njegove pripadnice in pripadnike nastopilo boljše obdobje. Izrazili smo potrebo, željo in upanje, da bi se v bodoče občutno popravilo tudi gmotno stanje pripadnic in pripadnikov SV.

Naše skupine »Kegljači«, »Rekreativci«, »Žarek«, »Šahisti« in »Pohodniki« so vse leto aktivirale in motivirale svoje člane in vse tiste, ki so se jim pridružili. Zelo je pomembno, da ostanemo fizično in mentalno aktivni, kar nam bo olajšalo življenje v tretjem življenjskem obdobju.

Tudi članice in člani Medgeneracijskega informativnega središča Ljubljana (MIDS Ljubljana) so realizirali veliko kulturnih dogodkov, pohodov in druženj ter ustrezno zastopali ljubljansko sekcijo DU MO ob različnih priložnostih.

V letu 2018 smo veliko pozornosti posvetili tudi naši prenovljeni spletni strani. Spletna stran je posodobljena in uporabnikom bolj prijazna. Vsebino spletne strani določamo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta. Spletna stran: DU MO.

Formalni del Rednega letnega zbora smo zaključili z zahvalo vestnim in predanim članicam in članom naše sekcije, ki nesebično skrbijo, da smo lahko načrtovane aktivnosti kakovostno izvedli. Po zaključku formalnega dela smo aktivnost nadaljevali in v prijetnem vzdušju zaključili s kosilom, druženjem in klepetom.

Za uspešno izvedbo Rednega letnega zbora ljubljanske sekcije DU MO se iskreno zahvaljujemo naši domicilni enoti, 1. BR SV, njenim pripadnicam in pripadnikom ter poveljniku polkovniku Urošu Paternusu. Posebna zahvala gre tudi poročniku Simonu Zupančiču, g. Matiji Majesu in g. Matjažu Jerančiču, ki so s svojimi sodelavci tudi tokrat odlično opravili svoje delo.

Pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV želimo veliko uspeha in varnosti tako pri opravljanju zahtevnih nalog doma, kakor v tujini.

Redni letni zbor 2019 je zabeležil g. Jožef Poje in si ga v obliki foto albuma Redni letni zbor Ljubljanske sekcije DU MO, 24. 1. 2019 lahko tudi ogledate.

Foto: ga. Aleksandra Gračner, 1. BR SV
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 29. 1. 2019