25. januar 2018: Redni letni zbor ljubljanske sekcije DU MO

Ljubljanska sekcija DU MO je imela Redni letni zbor dne 25.1.2017. Redni letni zbor je potekal v športnem objektu v vojašnici Edvarda Peperka na Leskoškovi cesti 7 v Ljubljani. Zbralo se je 168 od skupno 371 članic in članov ljubljanske sekcije DU MO.

Redni letni zbor so s svojo udeležbo počastili tudi gostje: predsednik DU MO, g. Milan Obreza, predstavnik Službe za vojaške zadeve MORS, podpolkovnik Joško Hercog, generalni sekretar ZSČ, brigadir Martin Jugovec, predsednik Območnega združenja ZSČ, major Borut Zajec, predsednik Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših Ljubljanskih občin, dr. Igor Potočnik in poveljnik 1. BR SV, polkovnik Robert Glavaš.

Predsednik ljubljanske sekcije DU MO, g. Janez Gomzi je podal izčrpno Poročilo o delu ljubljanske sekcije DU MO v letu 2017, Finančno poročilo za leto 2017 in predstavil Načrt dela za leto 2018. Obe poročili za leto 2017 in Načrt dela za leto 2018 je zbor ljubljanske sekcije potrdil in sprejel.

V letu 2017 je ljubljanska sekcija DU MO nadaljevala z načrtovanim delom. Nadaljevali smo z vsemi pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti in se lotili nekaj novih. Upravni odbor (UO) se je sestal na redni seji in opravil več dopisnih sej in posvetovanj. Tekom leta smo vse zadeve in aktivnosti medsebojno uspešno koordinirali. Veliko poudarka je bilo na zmanjševanju stroškov tako ljubljanske sekcije, kakor tudi DU MO v celoti. Pri zmanjševanju stroškov smo bili uspešni, prihranjena sredstva pa bomo porabili za delovanje sekcije in DU MO. Velik finančni in organizacijski izziv predstavlja obveščanje članstva, oziroma pošiljanje napovednikov dogodkov in drugih obvestil po pošti. Odločitev UO je, da bomo v bodoče prešli na obveščanje članstva preko spletne strani in elektronske pošte. Le tistim članicam in članom, ki nimajo možnosti uporabe spleta, bomo še naprej pošiljali »klasično« pošto in obvestila. Na ta način bomo izboljšali obveščenost članstva, racionalizirali poslovanje in prihranili tudi nekaj finančnih sredstev. Nova spletna stran je velika pridobitev za DU MO, saj vse dogodke in aktivnosti najavimo tako, da so vedno dostopna članstvu.

V letu 2017 je ljubljanska sekcija DU MO opravila vse načrtovane aktivnosti. Izvedli smo preko 40 dogodkov, kar pomeni, da smo na mesečni ravni imeli 3 – 4 dogodke od ekskurzij, športnih tekmovanj, pohodov, kulturnih dogodkov, raznih slovesnosti in drugih aktivnosti. Tradicionalno smo obeležili »Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan« in se od Bleda do Vrbe pridružili udeležencem »Pohoda spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetina«. Že tradicionalno smo v mesecu maju sodelovali na prireditvah ob »Dnevu osvoboditve Ljubljane« in obeležili »Dan zmage nad nacizmom in fašizmom«, ko se je 9.5.1945 na evropskih tleh tudi uradno končala druga svetovna vojna. Pohod in tek ob žici sta tudi lepa priložnost za rekreacijo in druženje s prijatelji, znanci in nekdanjimi sodelavci. Sodelovali smo pri slovesnem obeleževanju »Dneva slovenske vojske« in drugih državnih praznikov. V maju smo obiskali muzej solinarstva in 430. MOD. Junija smo se udeležili »8. srečanja DU MO« v Črenšovcih in se ponovno prepričali kako široka in odprta sta prekmurska srce in duša. V septembru smo organizirali prijetno družabno srečanje na Debelem Rtiču in zaključili plavalno sezono. Nekaj zanimivih namigov kako poskrbeti zase in svoje zdravje smo dobili tudi na »17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO«, ki smo se ga udeležili v letu 2017. Kakor vedno, nas je na F3ŽO obiskala tudi ministrica za obrambo, ga. Andreja Katič. V oktobru smo raziskovali deželo Primoža Trubarja. Martinovali smo na dolenjskem na prijazni kmetiji Fajdiga, pred tem pa smo si ogledali samostan v Stični in zapuščino patra Ašiča. Z obiskom Plečnikove hiše v Ljubljani smo proslavili »Ta veseli dan kulture«. Ministrica za obrambo, ga. Andreja Katič je že tradicionalno v decembru sprejela upokojence MORS in SV. Tudi to je ena od priložnosti, kjer se ponovno srečamo, pogovorimo in se seznanimo z načrti MORS in SV v bodoče. Ministrici smo zaželeli, da bi tudi  za obrambni resor in njegove pripadnice in pripadnike nastopilo boljše obdobje. Izrazili smo potrebo, željo in upanje, da bi se v bodoče občutno popravilo tudi gmotno stanje pripadnic in pripadnikov SV.

Naše skupine »Kegljači«, »Rekreativci«, »Žarek«, »Šahisti« in »Pohodniki« so vse leto aktivirale in motivirale svoje člane in vse tiste, ki so se jim pridružili. Zelo je pomembno, da ostanemo fizično in mentalno aktivni, kar nam bo olajšalo življenje v tretjem življenjskem obdobju.

Tudi članice in člani Medgeneracijskega informativnega središča Ljubljana (MIDS Ljubljana) so realizirali veliko kulturnih dogodkov, pohodov in druženj ter ustrezno zastopali ljubljansko sekcijo DU MO ob različnih priložnostih.

V letu 2017 smo veliko pozornosti posvetili tudi naši prenovljeni spletni strani. Spletna stran je posodobljena in uporabnikom bolj prijazna. Vsebino spletne strani določamo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta. Spletna stran: DU MO.

Formalni del Rednega letnega zbora smo zaključili z zahvalo g. Radu Senčurju, ki je mu je predsednik DU MO, g. Milan Obreza izročil Medaljo DU MO. G. Rado Senčur je dolgoletni član DU MO, dva mandata in pol je bil predsednik ljubljanske sekcije DU MO, opravlja pa tudi funkcijo namestnika predsednika DU MO, zato je za svoj prispevek pri delovanju DU MO prejel ustrezno priznanje. Po zaključku formalnega dela smo aktivnost nadaljevali in v prijetnem vzdušju zaključili s kosilom, druženjem in klepetom.

Za uspešno izvedbo Rednega letnega zbora ljubljanske sekcije DU MO se iskreno zahvaljujemo naši domicilni enoti, 1. BR SV, njenim pripadnicam in pripadnikom ter poveljniku polkovniku Robertu Glavašu. Posebna zahvala gre tudi poročniku Simonu Zupančiču in g. Romanu Volku, ki sta s svojimi sodelavci tudi tokrat odlično opravila svoje delo.

Pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV želimo veliko uspeha in varnosti tako pri opravljanju zahtevnih nalog doma, kakor v tujini.

Redni letni zbor 2018 je zabeležil g. Jožef Poje in si ga v obliki foto albuma lahko tudi ogledate:

Redni letni zbor ljubljanske sekcije DU MO, 25. 1. 2018

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 1. 2. 2018