25. januar 2021: POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA DELA V LETU 2020

V priponki tega prispevka lahko najdete in preberete Poročilo o realizaciji Letnega načrta dela in sodelovanja (LNS) v letu 2020 za ljubljansko sekcijo DU MO. Žal je vse nas v lanskem letu zaustavila slaba epidemiološka situacija zaradi korona virusne bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus Sars Cov-2. Tako od marca 2020 naprej nismo imeli nobenih aktivnosti, druženj, srečanj, obiskov muzejev, potovanj, … Zavedamo se, da je bila odpoved načrtovanih aktivnosti od marca 2020 naprej nujna, zato smo z razumevanjem sprejeli tudi vse zaščitne ukrepe. Prepričan sem, da vse ukrepe dosledno upoštevamo in na ta način prispevamo k omejitvi širjenja zahrbtne bolezni. Začetek leta 2021 nam jasno kaže, da bomo v podobnih razmerah kot prejšnje, morali preživeti tudi leto 2021.

Omejitve NIJZ za organizacijo dogodkov so preprosto preveč zapletene, omejujoče in nepredvidljive, da bi lahko suvereno izvajali naše načrtovane aktivnosti in se družili »po starem«. Žal tudi mi spadamo v rizično skupino prebivalstva, zato moramo biti toliko bolj previdni in razumni, da po nepotrebnem ne izzivamo usode. Odločitev je, da počakamo toliko časa, da se bodo zdravstvene in epidemiološke razmere povsem normalizirale. Takrat pa bomo pričeli z izvedbo načrtovanih aktivnosti tam, kjer smo ostali. Zavedam se, da nam manjka druženja, ampak dragi moji, s potrpljenjem bomo premagali tudi to stanje.

Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti in zadovoljstva. Čuvajte sebe in svoje najdražje, …

Članarina tudi letos znaša: 10,00 EUR, podatki za plačilo članarine so naslednji:

IBAN plačnika:                       TRR plačnika

Referenca plačnika:              /

Ime, ulica in kraj plačnika:     Naslov plačnika

Znesek:                                  10,00 EUR

Datum plačila:                        Datum plačila

Koda namena:                       OTHR

Namen / rok plačila:               ČLANARINA 2021 –  IME in PRIIMEK

IBAN prejemnika:                  SI56 1914 0501 4383 703

Referenca prejemnika:          SI00 2021

Ime, ulica in kraj prejemnika: DU MO; Ulica Bratov Komel 51;1210 Ljubljana – Šentvid

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 27. 1. 2021