19. april 2018: Izlet na Štajersko: Šmarje pri Jelšah – Rogatec – dvorec Strmol – Boč;

V četrtek, 19. 4. 2018 smo se članice in člani ljubljanske sekcije DU MO v prelepem spomladanskem vremenu odpravili na izlet v Rogatec, majhno mestece na skrajnem vzhodu Slovenije, na meji z sosednjo Hrvaško. Na poti do Rogatca smo se ustavili na Trojanah. Franjo nas je pričakal s svežimi, še toplimi in slastnimi krofi. Pot smo nadaljevali proti Šmarjam pri Jelšah, kjer smo naredili postanek v pivnici Lipnik. Časa je bilo ravno dovolj, da sva se z Jožefom Pojetom po izredno lepem »križevem potu« povzpela na grič, kjer stoji romarska cerkev Sv. Roka. Na eni strani pod cerkvijo Sv. Roka je vas Predenca na drugi pa Šmarje pri Jelšah. Cerkev so gradili postopoma, za čas njenega nastanka pa velja leto 1646. Preprosto masivno zunanjščino krasijo gotsko zašiljena okna ter lesen kip svetega Roka nad vhodnimi vrati. Notranjost cerkve je bogato okrašena. Freske v prezbiteriju prikazujejo prizore iz legende o svetem Roku. Slika nad vrati zakristije predstavlja Šmarje s cerkvijo svetega Roka. V ladji so freske v celoti posvečene Mariji in svetnikom. Osrednja freska na stropu predstavlja Marijino vnebovzetje, stranske freske pa upodabljajo svetega Franšiška Ksaverja, svetega Janeza Nepomuka, na kornih freskah prepoznamo svetega Antona Padovanskega, 14 priprošnjikov v sili ter graditelja kapelic Mateja Vrečarja. V osrednem delu glavnega oltarja stoji kip svetega Roka, v stranskih nišah sta sveti Anton Puščavnik in sveti Silvester. Ob lepem vremenu se z griča, kjer stoji cerkev svetega Roka, vidi več kot 50 cerkva. Pogled sega od solčavskih hribov do svete Uršule nad Slovenj Gradcem in proti Pohorju.

Pivnica Lipnik je v Šmarjah pri Jelšah, ob cesti, ki pelje iz Celja proti Rogaški Slatini, oziroma proti Podčetrtku. Proizvajajo lastno svetlo, temno in pšenično pivo, ki smo ga tudi okusili. Po končanem postanku smo se napotili naprej v Rogatec, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali dvorec Strmol.

Kompleks dvorca Strmol je prvič omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. V 16. stoletju so ob prvotnem stolpu prizidali še en stolp ali trakt in celotno zgradbo obdali z obzidjem in obrambnimi obzidnimi stolpiči. S prezidavo je bila stavba sklenjena z obliko črke T v tlorisu in je izgubila prvotno utrdbeno vlogo. Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili ostali stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem. Park se ni ohranil, graščina pa je po vojni služila kot stanovanjska stavba. Močan vpliv baroka s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. Obnovljen je bil v letih 1996 – 2003 in 2014.

Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi preobleki: koncerti, tematska vodstva, gledališki prizori iz življenja v času baroka, delavnice v Rokodelskem centru Rogatec in slikovite razstave.

Stalne razstave na Dvorcu Strmol:

  • Književnik Branko Hofman (1929 – 1991), življenje, delo, zapuščina;
  • Baročni salon z delovnim kabinetom, stilska postavitev bivalnih prostorov;
  • KUHARCA, Pokrajinski muzej Celje, muzejska razstava na podstrešju dvorca in
  • Mednarodna Zbirka Likovne Umetnosti (MZLU) STRMOL Rogatec;

Po ogledu dvorca Strmol smo se iz Poljčan zapeljali do Planinskega doma na Boču (659 m). Dom stoji na prostrani planoti Na Ravni na zahodnem pobočju Boča, zraven cerkvice sv. Miklavža iz začetka 16. stoletja. Prvo skromno kočo je na vrhu Boča postavila in 18.9.1899 odprla Savinjska podružnica SPD. Leta 1904 jo je predala Podravski podružnici SPD v Rušah. Po 1. svetovni vojni jo je prevzela podružnica SPD v Mariboru. Nova Poljčanska podružnica SPD je v bližini cerkvice sv. Miklavža zgradila novo planinsko kočo, ki so jo odprli 17.8.1930. Na vrhu Boča so takrat postavili lesen razglednik. Okupator je onesposobil kočo in uničil razglednik. PD Poljčane je leta 1946 zgradilo nov razglednik in začelo obnavljati postojanko, ki so jo dvignili za nadstropje. Novi dom so odprli 13. 7. 1952. Leta 1955 so napeljali elektriko, leta 1962 pa so namesto lesenega postavili jekleni razglednik, ki pa so ga leta 1983 prestavili na sosednji vrh. Dom so temeljito obnovili in posodobili leta 1979. Jeseni 1989 je v domu zazvonil telefon. Cesta iz Poljčan do doma je bila asfaltirana leta 1999. Od doma je lep pogled na vrh Boča s telekomunikacijskim stolpom.

Dvanajst pohodnikov se nas je podalo na slabo uro oddaljen vrh Boča (979 m). Boč je med zadnjimi vrhovi v Karavankah preden le te preidejo prek Donačke gore in Maclja v Panonsko nižino. Boč ima dva približno enako visoka vrhova, ki sta med seboj oddaljena le pet minut hoje. Na enem so oddajniki in vojska, na drugem za planince dostopnem vrhu pa je  razgledni stolp. Z 20 metrov visokega jeklenega razglednika na vrhu pa je razgled na vse strani. Proti severu in severovzhodu vidimo Dravsko polje, ki ga na zahodu oklepa Pohorje, severovzhodno pa se dvigujejo Slovenske gorice. Na vzhodu vidimo najprej Haloško gričevje in bližnjo Donačko goro ter Macelj, zadaj pa Ravno goro, Ivanščico in Strahinščico ter proti jugovzhodu Medvednico. Na jugu je obširno Kozjansko gričevje, za njim pa Posavsko hribovje z Bohorjem in Lisco ter Gorjanci, ob dobri vidljivosti pa vidimo tudi vrh Snežnika. Proti zahodu je v bližini Konjiška gora, za njo Paški Kozjak, ob jasnem vremenu pa seže pogled do Julijcev in Savinjskih Alp. Severozahodno in severno se razprostira Pohorje, kjer so lepo vidna južna in vzhodna pobočja ter Rogla.

Tisti, ki se niso odločili za vzpon na Boč, pa so se v okolici doma sprehodili do Planinske koče Velikonočnica (550 m), ki je oddaljena 20 minut.

Dan smo zaključili z zasluženim kosilom v Planinskem domu. V Ljubljano smo se vrnili z lepimi vtisi, saj smo preživeli lep in zanimiv dan.

Viri:

Cerkev sv. Roka, Predenca;

Pivnica Lipnik;

Kulturne znamenitosti Rogatca – dvorec Strmol/;

Planinska zveza Slovenije;

Foto album je izdelal: Jožef Poje; Izlet na Štajersko, 19. 4. 2018;

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 24. 4. 2018