15. november 2019: GRAD RAJHENBERG IN JESENSKO SREČANJE

Članice in člani Posavske sekcije DU MO smo se 15.11.2019 zbrali na »tradicionalnem« jesenskem srečanju in obiskali Grad Rajhenburg nad Brestanico. Grad stoji na šestdeset metrov visokem skalnem pomolu nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save in od svojega nastanka dominira nad okolico.

Grad je gotovo stal že zelo zgodaj, vendar pa je listina z dne 29. septembra 895, ki je dolgo veljala za prvo omembo gradu, grad pa zaradi nje najstarejši v Sloveniji, bila v raziskavah spoznana za ponaredek. Ta grad je bil uničen v času ogrskih vpadov na področje Posavja. Ponovno je bil zgrajen med letoma 1131 in 1147. Prvi lastnik je bil salzburški nadškof Konrad.

»Reichenburch« je prvič omenjen leta 1309. Rodbina Reichenburških je grad upravljala med leti 1141, prva omenjena lastnika sta bila Oton in Rajnbert Reichenburg in 1570, ko je s smrtjo Hansa Rajnprehta rodbina izumrla. Med letoma 1469 in 1480 je bil grad tarča turških napadov. Dediči rodbine Reichenburg so bili njihovi sorodniki Welzerji. Med letoma 1515 in 1573 so grad zasedli kmečki uporniki. Welzerji so se jim med hrvaško-slovenskim kmečkim puntom leta 1573 odkupili, ker so jih s podpirali z živili. Tako so grad dobili nazaj. Do leta 1884, ko je grad in posestvo kupil Gabriel Giraud, redovnik iz Lyona, in ga prepustil v upravljanje francoskim trapistom se je zvrstilo še nekaj lastnikov, med njimi tudi grofje Attemsi, … Menihi trapisti so Grad Rajhenburg preuredili v »Samostan Marijinega odrešenja«, ki je deloval do okupacije aprila 1941. Nemška okupacijska oblast je v gradu in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red trapistov razpuščen, grad pa nacionaliziran. Leto kasneje, je bil junija odprt Kazensko poboljševalni dom za ženske in pozneje še druge kazenske ustanove. Od leta 1968, ko je bila v njem odprta razstava o slovenskih izgnancih, pa je namenjen predvsem muzejski in prireditveni dejavnosti. Od leta 2004 je grad v lasti Občine Krško, danes pa ga upravlja Kulturni dom Krško. Na gradu so organizirani razni dogodki, koncerti, gledališke predstave, predavanja, razstave, … obiskovalci pa se lahko seznanijo z zgodovino gradu, kraja in celotnega prostora. Sprehod po gradu nas popelje od razvoja grajske arhitekture od romanike, gotike in renesanse do sodobnosti. Grad se ponaša z dvema kapelama: romansko iz 12. in gotsko iz 16. stoletja. Renesančni bivalni del z razkošno dvorano zaključuje soba z bogatimi freskarskimi poslikavami. Muzejske postavitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije nam ponujajo vpogled v zgodovino delovanja menihov trapistov, usodo slovenskih izgnancev in čas, ko so na gradu delovale različne kazenske ustanove. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi grajsko pohištvo iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije, vedute Brestanice od konca 19. stoletja ter motive iz društvenega in družabnega življenja spoznavamo na predstavljenih razglednicah, na gradu pa so razstavljena tudi žlahtna odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najbolj znanega brestaniškega športnika Primoža Kozmusa. Prostor renesančne dvorane bogatijo likovna dela akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, umetnostne razstave pa pripravljamo tudi v veliki dvorani, ki jo zaznamuje štirikrilno gotsko okno s kamnitim križem. Grad Rajhenburg sodi med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji, zato dajemo velik poudarek stavbni zgodovini objekta. Zelo lepo je bilo poslušati kustosa, ki nam je strokovno predstavil grad, zgodovino in še posebej obdobje med in po drugi svetovni vojni.

Po ogledu Gradu Rajhenburg smo se zapeljali v Gostilno Stanislava Pečnik, kjer smo zaključili lep, poučen in zanimiv dan.

Kontakt: Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3; 8280 Brestanica;

M: 051 390 648; E: info@gradrajhenburg.si;

Kontakt: Gostilna Stanislava Pečnik, Gunte 8a, 8270 Krško; T: 07 497 15 62;

Več o Gradu Rajhenburg: Grad Rajhenburg in  Grad Rajhenburg na Wikipediji;

Slike in foto album: POSAVJE – RAJHENBURG 15NOV19 Janez Gomzi;

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 23. 11. 2019