21. april 2022: Brežice – GRAD IN POSAVSKI MUZEJ BREŽICE, …

Članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO smo dne 21. 4. 2022 obiskali POSAVSKI MUZEJ BREŽICE. Ogledali smo si grad in muzej, … številne zbirke, … Seveda smo se tudi sprehodili po Brežicah. Nato smo se odpravili na kosilo v Gostilno Pečnik, Gunte 8, 8270 Krško. Gostilna se nahaja na desnem bregu reke Save, pod gradom Rajhenburg.

Po gradu Brežice in po muzejskih zbirkah Posavskega muzeja Brežice nas je vodila pedagoginja, ga. Anja Medved. Vešče nam je opisala zgodovino gradu od nastanka do danes. Pisna zgodovina gradu Brežice namreč seže v leto 1241, v sredino 13. stoletja, ko se v pisnih virih prvič pojavi castrum Rain. Grad pa je bil nedvomno zgrajen že prej. Prvotna grajska stavba, najverjetneje lesena utrdba, je služila v upravne in obrambne namene salzburške nadškofije, ki je imela v posesti ozemlje v trikotu med Savo in Sotlo že od 11. stoletja dalje. Grad je v svoji zgodovini večkrat pogorel ali bil delno porušen (kmečki upori, turški vpadi, potresi, …), ampak je bil vedno obnovljen. V novejši zgodovini, v prvi svetovni vojni, so v  Viteški dvorani  namestili vojaško bolnišnico za ranjence s soške fronte. Grajsko poslopje je močno prizadel potres leta 1917, ko so bile  uničene nekatere okrasne štukature in kitajski salon. Po drugi svetovni vojni od leta 1949 v gradu domuje Posavski muzej Brežice, ki je skozi desetletja razširil svoje zbirke na celotno drugo nadstropje, s 24 razstavnimi prostori. Ogledali smo si kapelo sv. Križa,  Viteško dvorano in stopnišče ter vse stalne razstave. Stalne razstave so: Arheološka razstava, Etnološka razstava, Kmečki upori in Dediščina posavskih protestantov, Zbirka Bürger – meščan,  Razstava novejše zgodovine in Umetnostno-zgodovinska razstava.

Zelo domiselna in zanimiva je občasna razstava cikla štirih elementov, ki nas sestavljajo in sicer: 1 – Voda, 2 – Ogenj, 3 – Zemlja in 4 – Zrak. Odprta je bila 8. 12. 2016. V tej razstavi  so predstavljene različne zvrsti premične kulturne dediščine, ki vsaka zase govori o nesnovni dediščini, različnih načinih življenja.
VODA: z vodo in ob vodi, prečenju vodá, iskanju, shranjevanju, uporabi in odnosu do pitne in drugih vodá, o človekovem ustvarjanju, sožitju z vodo in skrbi zanjo.
OGENJ: govori o simboliki ognja in ob tem odgovarja na vprašanja v katerih segmentih življenja Posavk in Posavcev je bil prisoten ogenj, kakšna je bila njegova vloga v gospodinjstvu, industriji, gospodarskih panogah ter kako so se ljudje skozi čas soočali z izzivom in nevarnostjo ognja.
ZEMLJA: ta element je posvečen ljudem, ki smo skrbniki celotne Zemlje – svojega doma. Ta del razstave pripoveduje o zemlji, predstavlja priimke in kraje, povezane z zemljo, osrednji »predmeti« elementa pa so resnične zgodbe o ljudeh, ki so sooblikovali območje današnjega Posavja »od nekdaj do danes«. Tako je za sedem desetletij predstavljeno 70 oseb – 35 Posavk in 35 Posavcev.
ZRAK: Vsebina je razdeljena na štiri dele, ki opredeljujejo pomembne dele našega življenja. VDIH pomeni začetek, IZDIH pomeni konec, oba pomenita tudi življenje, ki ga osmišlja tudi ODDIH. Le-ta vključuje številne aktivnosti, ki bogatijo vsakdanjik in praznik. Četrti del je namenjen razmišljanju o PREPIHU, ki prinese in odnese.

V prijetni gostilni Pečnik smo imeli odlično kosilo. Kot zanimivost naj omenim odlično polsladko kakovostno vino Bela Frankinja, vinarja Lojzeta Kerina iz Straže pri Krškem 2.

Po kosilu smo si še nekoliko ogledali lepo urejeno okolico, najbolj »zagnanih« pa se je povzpelo na bližnji grad Rajhenburg, ki s šestdeset metrov visokega skalnega pomola nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save že stoletja nadzoruje okoliški prostor.

Pripravil: Janez Gomzi
Slike: Jožef Poje in Janez Gomzi;
Foto album: Jožef Poje: Izlet v Brežice, 21. 4. 2022;

Viri:
Posavski muzej Brežice;
Gostilna Pečnik;
Vina Kerin;
Ljubljana, 23. 4. 2022