Članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO smo dne 19. 5. 2022 obiskali GRAD PODSREDA in KOZJANSKI PARK. Pot nas je vodila čez Trojane mimo Celja do Podsrede. Ogledali smo si grad, muzej, zbirke, … okolico, … V Podsredi smo se osvežili z belgijskim pivom in se nato odpravili na kosilo v Banovino v Virštanju.
V osrčju Kozjanskega parka sta nas pri Gradu Podsreda pričakali vodnici Tjaša Hostnik in Nastja Pečnik, ki sta nam predstavili Grad Podsreda in Kozjanski park.

Grad Podsreda je “najbolj grajski med gradovi na Slovenskem”. Nahaja se na severnem pobočju Orlice (475 m/nm). S severne strani se odpre pogled na Podsredo, dolino Bistrice in Sotle ter naprej proti hrvaškemu Zagorju. Pravijo, da mu pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih tridesetih letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda, spomenik lokalnega pomena, je v lasti Občine Kozje, upravljavec gradu pa je Javni zavod Kozjanski park. Ogledali smo si stalne in občasne razstave.

RAZSTAVA HISTORIČNEGA STEKLA nam razkrije gozdne steklarne ali glažute so se na Kozjanskem razvile predvsem tam, kjer so gozdne površine ponujale zadostne količine lesa. Nastajali so izdelki iz zelenega in brezbarvnega stekla. V kozjanskih steklarnah so poleg steklenic za slatino izdelovali še steklovino za shranjevanje zdravil in živil, svetila ter servirno in jedilno posodo. V zbirki na gradu Podsreda so predstavljeni predvsem stekleni predmeti iz 19. in začetka 20. stoletja.

SLIKARSKA RAZSTAVA FRANCETA SLANE se nahaja v najstarejšem delu gradu. Tu je na ogled stalna slikarska razstava slovenskega umetnika Franceta Slane “KO IGRA TRENUTKA POSTANE BREZČASNOST”. Slikar, grafik in ilustrator France Slana, dobitnik nagrade Prešernovega sklada, razstavlja na gradu Podsreda vrsto del v tehniki olje na platno iz različnih obdobij ustvarjanja. Med deli prevladujejo krajinski in morski motivi, šopki, v pestrem naboru figur pa živalski motivi, med katerimi prevladujejo petelini, ribe in mačke.

SPOMINSKA SOBA SVETE EME, ki velja za prvo slovensko svetnico. O njenem življenju in delu pričajo številne legende. Ena izmed njih pripoveduje, da se je Ema leta 983 rodila na bližnjem Pilštanju. Pripadala je visokemu plemstvu, saj je bila v sorodu s cesarjem Henrikom II. Poročila se je z Viljemom, grofom Brež in Savinjske grofije. Po tragični smrti svojega moža in dveh sinov je postala posestnica ogromnega premoženja, ki ga je del darovala na novo ustanovljenemu ženskemu benediktinskemu samostanu v Krki na Koroškem, kamor se je zatekla tudi sama. Leta 1045 naj bi po vzornem in krepostnem življenju umrla v Krki, kjer je tudi pokopana. Grad Podsreda je ena od točka na Emini romarski poti, ki povezuje kraje, povezane z življenjem in delom Eme Krške.

ZGODOVINSKA PREDSTAVITEV GRADU PODSREDA, “najbolj grajskega med gradovi Slovenije” in kakšna je njegova zgodba?  V nekdanjih bivalnih prostorih južnega palacija je predstavljen zgodovinski pregled gradu, njegova stavbna zgodovina in sama prenova grajske stavbe.

NETOPIRJI NA GRADU PODSREDA se nahajajo na grajskem podstrešju, kjer je tudi čudovita razstava fotografij.

GRAJSKA POT PODSREDA ponuja najlepših možnosti za sprehod po naravi Kozjanskega parka. Začne se pri glavni upravni pisarni Kozjanskega parka v Podsredi in vodi čez srednjeveški trg Podsreda, mimo Levstikovega mlina na reki Bistrici, skozi gozd vse do gradu Podsreda. To je 2,5 km dolga grajska učna pot, označena je s smernimi tablami na katerih lahko spoznamo izjemno biotsko pestrost, okoliške zanimivosti in bogato kulturno dediščino.

Zloženka Grajske poti Podsreda;

Po ogledu Gradu Podsreda smo se zapeljali do idilične Podsrede in se odžejali z odličnim belgijskim pivom. Belgijsko pivnico vodi družina Van Quaethem, ki je prinesla svoj pridih tudi na Kozjansko. V Podsredi je staro trško gostilno Pure preuredila v prijetno pivnico. Odlično in močno pivo v nekaj minutah popravi in dvigne razpoloženje. Tanja van Steenkiste z družino je našla svoj prostor pod soncem v Podsredi in nam tudi postregla z odličnim pivom.
Naše potepanje po Kozjanskem smo zaključili v Virštanju, kjer smo imeli odlično kosilo v Gostišču Banovina. Po prijetnem druženju smo se odpravili proti Ljubljani. Preživeli smo en lep majski dan na prelepem Kozjanskem.

Viri: Kozjanski park; Grad Podsreda;
Fotografije: osebni arhiv in svetovni splet;
Fotoalbum: g. Jožef Poje; Kozjansko, 19. 5. 2022;

Pripravil: Janez Gomzi Ljubljana, 24. 5. 2022