Članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO smo se prvič po lanskem oktobru, ko smo morali zaradi novega vala epidemije COVID-19 odpovedati vse naše aktivnosti, srečanja in izlete, ponovno zbrali 17. 3. 2022 in se zapeljali v Novo mesto. Tam smo si ogledali KRKO, tovarno zdravil d. d., Novo Mesto (KRKA). Po seznanitvi s KRKO in ogledu proizvodnega obrata Notol 2, smo se na kratko sprehodili po centru Novega mesta in se za zaključek obiska Dolenjske, odpravili na kosilo v »Gostilno Pugelj«.

Po prihodu pred Upravno stavbo KRKE, sta nas sprejeli prijazni ga. Jerneja Božič in ga. Simona Lesjak. Predstavili sta nam KRKO, tovarno zdravil d. d., Novo mesto. Seznanili sta nas z nastankom, razvojem in delovanjem KRKE od začetka do danes. Začetki KRKE segajo v leto 1954, ko je magister Boris Andrijanič v Novem mestu ustanovil Farmacevtski laboratorij Krka. V dveh laboratorijih, proizvodnji in pakirnici je takrat delalo devet ljudi. V prvem desetletju je bi ustanovljen razvojni inštitut, prijavljeni so bili prvi patenti, začela se je proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, narejeni so bili prvi izvozni koraki, … Danes ta sodobna farmacevtska poslovna enota zaposluje skoraj 13.000 ljudi. Skupino poleg KRKE v Sloveniji, sestavlja še več kot 45 odvisnih podjetij in predstavništev v več kot 45 državah na preko 70 različnih trgih.

KRKA ima zelo jasno POSLANSTVO – »živeti zdravo življenje, VIZIJO – »utrjevanje položaja enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu« in VREDNOTE – »hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost«.

Razvojno strategijo opredeljujejo za pet let, posodabljajo pa jo vsaki dve leti. KRKINA zdravila temeljijo na znanju ter inovacijah in so enakovredna originatorskim. Generična zdravila imajo enake zdravilne učinkovine, enako kakovost, varnost in učinkovitost, poleg tega pa so sodobnejša in dostopnejša. Več kot 600 strokovnjakov razvija nove izdelke, več kot 350 inovacij je patentno zaščitenih, 10 % prihodkov od prodaje je namenjeno za razvoj in raziskave. Naložbe in vlaganja so prihodnost, ki zagotavlja rast. Obrat Notol 2 je največja naložba v KRKINI zgodovini. Krka letno proizvede 17 milijonov tablet in kapsul.

Krka obvladuje tehnologijo za pripravo trdnih, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik: tablete, kapsule, injekcije, sirupe, mazila in pršila. V razvojnem obdobju izdelka se opravi do 25.000 analiz, klinična preizkušnja na 350.000 bolnikih v 27 državah. S KRKINIMI zdravili se zdravi 45 milijonov ljudi. KRKA je tudi družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za svoje zaposlene in lokalno skupnost.

Po ogledu promocijskega filma smo si ogledali še najsodobnejši obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil – Notol 2, kjer v tehnološko dovršenih obratih proizvajajo generična zdravila z dodano vrednostjo. Sodoben obrat Notol 2 je bil odprt 4. 11. 2015 in je plod KRKINEGA znanja in dolgoletnih izkušenj v proizvodnji zdravil. Nekaj osnovnih podatkov: površina – 55.000 m2, vrednost naložbe – 200 milijonov EUR, proizvodna zmogljivost – 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto, zasnoval ga je KRKIN projektni tim, pri izvedbi so sodelovali domači in tuji dobavitelji opreme iz Nemčije, Italije, Švice in iz drugih zahodnoevropskih držav.

Sodobna proizvodna filozofija temelji na vertikalnem pretoku materiala, standardnih kontejnerjih in na avtomatiziranem notranjem transportu. Ta način omogoča večjo prilagodljivost proizvodnje. Proizvodnja končnega izdelka poteka v več fazah, po natančno predpisanih tehnoloških postopkih in v kontroliranih pogojih: tehtanje, homogenizacija, granulacija, homogenizacija, tabletiranje, oblaganje in pakiranje. V pakirnici na sodobnih pakirnih linijah tabletke in kapsule zaprejo v pretisne omote in jih skupaj z navodili vložijo v škatlice. Robotske roke škatlice zložijo v transportne škatle in na palete. Avtomatsko vodeni vozički nato škatle odpeljejo v skladišče končnih izdelkov. V celotni proizvodnji KRKA spoštuje smernice dobrih proizvodnih praks in vse standarde kakovosti s področja farmacevtske industrije.

Ogledali smo si tudi avtomatizirano visokoregalno skladišče, ki je srce logističnega sistema. V skladišču hranijo surovine, medizdelke, polizdelke, embalažo, … To skladišče je najvišje KRKINO skladišče. Visoko je 32 m, dolgo 100 m, ima prostora za 9000 palet, oskrbujejo ga tri avtomatizirana visokoregalna dvigala, … Po zanimivem ogledu KRKE in obrata Notol 2 smo se zahvalili našima »vodičkama« za zares strokoven, iskren prikaz in predstavitev KRKE.

Nato smo imeli še nekaj časa za sprehod in ogled centra Novega mesta, ki je svojo zibelko razvoja našlo v najizrazitejšem okljuku reke Krke, ki ga tesno objema in mestu daje poseben smaragdni pridih. V časih turških vpadov in vse do konca 18. stoletja je bilo mesto obdano z obzidjem. Vanj sta pripuščala le dva vhoda, severni, poimenovan tudi Gorenja oziroma Ljubljanska vrata, ter južni oziroma Dolenja ali Karlovška vrata. Na ostankih dela mestnega obzidja je po koncu 18. stoletja ob Krki zrasel znameniti Breg, ki predstavlja enega najbolj ljubkih motivov mesta za fotografe in tudi za slikarske upodobitve. Veduto mestnega jedra že stoletja najmočneje oblikujeta zvonika cerkve svetega Miklavža in cerkve svetega Lenarta, ki je del frančiškanskega samostana. Samostanska knjižnica je najstarejša knjižnica v Novem mestu in datira v konec 15. stoletja ter ima okoli 12.000 knjig. Glavni trg je lepo obnovljen, sodoben in brez prometa. Najbolj prepoznaven arhitekturni motiv trga so arkadni hodniki, ki so prisotni na zgornjem delu trga, sliko največjega trga v Sloveniji na zgornjem delu krasi tudi sedemkotni Kettejev vodnjak, z vklesanimi verzi Kettejeve pesmi Na trgu. Vodnjak je bil izdelan po zamisli arhitekta Marjana Mušiča. Na Glavnem trgu je izstopajoča stavba rotovž, kulturni spomenik državnega pomena, sedež mestnega vodstva, ki je bil v današnji historicistični podobi sezidan na začetku 20. stoletja.

Mesto z zaledjem povezuje Kandijski most ali stari železni most, ki prečka Krko na spodnjem delu Glavnega trga. Kovičena konstrukcija, ki prečka Krko v enem, 75 m dolgem loku, sodi med redke in najstarejše tovrstne konstrukcije pri nas. Na desni strani reke Krke in na začetku Kandijskega mostu ima svoj spomenik tudi slavni olimpionik Leon Štukelj. Mesto z usmeritvami v trajnostno mobilnost pridobiva vse več kolesarske infrastrukture in pešpoti. Tradicionalno nas na pot po Novem mestu zapelje po Zupančičevem sprehajališču ob Krki in po Kettejev drevoredu, ki poteka čez prazgodovinsko naselbino Marof, bogato arheološko najdišče, kjer bo v prihodnosti nastal tudi arheološki park. Očitno je, da se bližajo volitve saj so v vseh mestnih središčih, občanom na očeh, odprta gradbišča, … no, večina pridobitev bo narejena z denarjem občanov, davkoplačevalcev.

Zadnja postaja in aktivnost našega poučnega dne v Novem mestu je bilo kosilo v »Gostilni Pugelj«. »Gostilna Pugelj« s 60 letno tradicijo leži v Ždinji vasi 6, pod Trško goro. Poznana je po hišni specialiteti pečeni kokoši, ki se je prijelo ime »Pugljeva kura«. Postrežejo tudi sirove štruklje, domač kruh, morske in sladkovodne ribe, zimske koline in ostale domače dobrote. Za nas so pripravili odlično kosilo. V prijetnem vzdušju smo tako zaokrožili dan in se vrnili v Ljubljano.

Zahvaljujemo se KRKI, tovarni zdravil d. d., Novo mesto za topel sprejem, odlično, zanimivo in poučno predstavitev ter prikaz vodilnega svetovnega proizvajalca generičnih zdravil. Vsem sodelavcem predsednika uprave in generalnega direktorja g. Jožeta Colariča in njihovim najbližjim želimo vse dobro, obilo uspehov tudi v bodoče, še posebej v teh turbulentnih časih, ko nič ni samoumevno.

Posebna zahvala za organizacijo in izvedbo pa gre naši članici Jeleni Maček, vestnima in KRKI predanima ga. Jerneji Božič in ga. Simoni Lesjak ter ga Teji Lesjak, ki so nam omogočile ogled. Hvala in srečno!   

Pripravil: Janez Gomzi

Slike: Jožef Poje, Janez Gomzi in KRKINO medijsko središče: Krka;

Foto album: Jožef Poje: Izlet v Novo mesto, 17. 3. 2022

Viri:
Predstavitveni brošuri, Krka, tovarna zdravil d. d., Novo mesto, februar 2018 in Notol 2;
Krka;
Tovarna za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2;
Znamenitosti Novega mesta;
Ljubljana, 19. 3. 2021