Redni letni zbor DU MO Koroške sekcije smo izvedli 14. marca 2018 v prostorih Društva upokojencev v Slovenj Gradcu. Zbora se je udeležil tudi Robert Romih, sekretar DU MO. Za njegovo udeležbo na zboru se mu najlepše zahvaljujemo. Zbora so se udeležili tudi naslednji gostje: Vinko Vrčkovnik, svetnik MO Slovenj Gradec, Viktor Laznik, predsednik sekcije DU Zahodna Štajerska – Zasavje, Franc Volf, vodja inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Igor Ledinek, predstavnik 72. br. za civilno vojaško sodelovanje. Tudi njim se za udeležbo prav lepo zahvaljujemo.V poročilu o delu je Ivan Lakovšek, predsednik DU MO Koroška sekcija, izpostavil, da je bilo delo sekcije v letu 2017 dobro, saj so bile vse načrtovane aktivnosti uspešno izvedene. Omejitve pri delu sekcije so predvsem v finančnih sredstvih, prometni izoliranosti Koroške, organizaciji prevozov in težavah pri informiranju članstva. Srečujemo se tudi s pasivnostjo določenega dela članstva. Zelo dobro smo sodelovali z ZVVS Mislinska dolina in ZSČ Mislinjska dolina. Obe organizaciji zaradi velikosti in finančnih sredstev lažje organizirata aktivnosti na področju  izobraževanja in strokovnih ekskurzij.

Mestna občina Slovenj Gradec nam redno pošilja vsa vabila za udeležbo na prireditvah mestne občine. Vseh dogodkov se tudi redno udeležujemo.

Težiščne naloge v letu 2018 bodo: udeležba na praznovanju dneva Slovenske vojske, obisk in donacija sredstev našemu članu, invalidu Marku Kacu, organizaciji in izvedbi tradicionalnega jesenskega pohoda in sodelovanju z DU MO Zahodno Štajerska – Zasavje, ZVVS Mislinjska dolina in ZSČ Mislinjska dolina.

     

Po zaključku uradnega dela je sledilo prijetno družabno srečanje.

Besedilo in fotografije: Ivan Lakovšek