Konec leta 2022 smo UO MOS Sekcije za Gorenjsko organizirali letni zbor.Na zboru so bila podana poročila o delu sekcije v obdobju 2019 do 2022 (v priponki), finančno poročilo, poročilo medegeneracijskih sekcij Kranj in Škofja Loka ter pohodniške sekcije Gamsi. Izvoljeno je bilo novo – staro predsedstvo v sestavi:
Marijana Zivlakovič – predsednica
Zvone Rešek – namestnik
Vika Marolt – blagajničarka
Dasja Mulej – članica
Daniel Kirbus – član
Drago Pestar – član
Borut Lužovec – član
Na koncu je bil predstavljen tudi načrt dela za leto 2023.