Kraško notranjska sekcija in Sekcija Slovenska Istra

Sekcija Slovenska Istra je locirana na obali v Kopru. Na tem območju je samo 430 MoD, katerega popolnjuje osebje ne samo z obale, ampak tudi iz notranjosti Slovenije. Ob upokojitvi se potem normalno vračajo domov in Sekcija ostane podhranjena z »mladimi« upokojenci. Njeni člani so že kar v letih, nekaj jih je že v domovih za ostarele tako, da je aktivnih do petnajst članov.

Trend upadanj članstva nas je vodil k temu, da bi se Slovenska Istra priključila k Kraško Notranjski sekciji. Pogovori so stekli v lanskem letu in 6.2.2020 se je na sestanku Kraško Notranjske sekcije, ki jo vodi Leon Petrovič in v prisotnosti tudi predsednika sekcije Slovenska Istra Darka Andrejašiča, potrdil predlog o združitvi. Združitev dveh sekcij, seveda potrebuje novo ime in predlagano je bilo Primorsko Notranjska sekcija. Oba predloga o združitvi in imenu sta bila enoglasno podprta.

Združitev ni sporna in v našem temeljnem dokumentu nismo omejeni s številom sekcij. Na ta način bo društvo še bolj učinkovito in povezljiva je ideja, da se manjše sekcije kot je Slovenska Istra združijo, postanejo številčno večje in močnejše ter izvajajo dejavnosti katere se od njih pričakuje.

28. 2. 2020 je bil izveden zadnji sestanek Sekcije Slovenska Istra, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Kraško Notranjske sekcije, kjer smo svečano potrdili združenje dveh sekcij v eno in prapor Sekcije Slovenska Istra predali na čuvanje vodstvu DU MO.

Trenutek smo izkoristili, da smo se zahvalili 430. MoD-u, OSZČ, URSZ za pomoč in podporo ter Darku Andrijašiču za dolgoletno vodenje Sekcije.

Novonastali Primorsko Notranjski sekciji čestitam ob združitvi in vsem želim veliko uspeha in čim več lepih trenutkov.