Sporočam, da je objavljen razpis za zimski oddih 2018/19. Rok za prijavo s priloženo prijavnico je 16. 10. 2018. Na točkovanje se bodo uvrstile le prijavnice, ki bodo poslane in izpolnjene skladno z razpisnimi pogoji, ostalim prosilcem odgovori ne bodo poslani. Na točkovanju noben prosilec ne more dobiti več enot ali terminov. Za dodatne enote lahko pokličejo v decembru, ko bodo postopki zaključeni in bodo objavljeni prosti termini. Cenik nočitev zaenkrat velja lanski. V primeru spremembe, obvestim. Navodilo o lastni dejavnosti MO RS nam namreč nalaga obveznost spremembe.

Za rezervacijo vmesnih terminov, ki trajajo do decembra, lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 01 471 1804/2391. Ti termini bodo dodeljeni po vrstnem redu telefonskih rezervacij.

Razpis za zimski oddih 2018/2019
Prijavnica za zimski oddih