Članice in člani Društva upokojencev ministrstva za obrambo Slovenije – DU MO,  Ulica Bratov Komel 051, 1210 Ljubljana–Šentvid, davčna številka: 65143949 tudi letos lahko svoje delovanje podpremo z donacijo do 0,5 odstotka od odmere dohodnine.

Zadnji rok za donacijo je 31. 12. 2020.

Dohodnino, ki jo bomo donirali DU MO bi sicer pustili v državnem proračunu. Donacija je za tistega, ki daruje, brezplačna. Z donacijo bomo omogočili, da bo naše društvo DU MO v bodoče lahko še bolje prispevalo h kakovosti našega življenja, dela, počutja in bivanja v naši družbi. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini, ZDoh-2, lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, tudi našega društva – DU MO.

This slideshow requires JavaScript.

Kako podarimo 0,5 % dohodnine?           

Zelo preprosto, v samo treh korakih:

  1. Potrebno se je odločiti, da bomo brezplačno donirali do 0,5 odstotka svojemu Društvu upokojencev ministrstva za obrambo – DU MO, ki ima davčno številko 65143949.
  1. Vnesemo svoje podatke v za to namenjen obrazec, ki je v priponki tega obvestila.
  1. Natisnemo obrazec in ga odnesemo ali pošljemo na najbližji finančni urad.

Obrazec DU MO za donacijo dohodnine – 13. 12. 2020

Predlagam, da se v čim večjem številu odločimo in brezplačno doniramo 0,5 odstotka dohodnine svojemu Društvu upokojencev Ministrstva za obrambo Slovenije – DU MO in k tej odločitvi pritegnemo tudi svoje družinske člane, znance in prijatelje, ki se še niso odločili, komu bodo brezplačno donirali 0,5 odstotka dohodnine za leto 2016. Na ta način bomo zagotovili, da bo del dohodnine – 0,5% končal v DU MO in ne v državnem proračunu.

Davčni zavezanci lahko podamo zahtevo za namenitev 0,5 odstotka dohodnine kadar koli tudi preko sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Predlagam, da gremo takoj v akcijo!

Pripravil: Janez Gomzi

Ljubljana, 13. 12. 2020