Program izleta sekcije severna Primorska 20. 9. 2018.