DU MO, sekcija severna Primorska je 6. 4. 2022 izvedla načrtovan pohod na Idrijsko – Cerkljanskem.
Iz vseh delov severne Primorske smo se udeleženci pohoda zbrali v Spodnji Idriji. Po jutranji kavi in pozdravu smo se odpeljali do informativne table v vasi Idrijske krnice.

Pri informativni tabli smo se seznanili s potekom pohoda in s to lepo planinsko vasjo, katera se nahaja med dolino reke Idrijce in dolino Kanomlje na nadmorski višini med 800 in 1100 m. Po predstavitvi smo se peš po cesti odpravili do cerkvice sv. Florjana, kjer nas je vodja pohoda seznanil z delom Prešernovega nagrajenca g. Marka Ivana Rupnika. G. Rupnik je znan po svojih mozaikih s sakralno tematiko. Njegove mozaike lahko občudujemo v več krajih v Sloveniji (tudi v Idrijskih krnicah) in v tujini.
Pot smo nadaljevali do kmetije Pr’Kendu, kjer smo se oskrbeli s sirom in drugimi mlečnimi proizvodi. Gospodinja nam je omogočila, da smo na kmetiji tudi malicali.
Po malici in počitku smo se po isti poti vrnili na točko kjer smo začeli pohod.
Prehodili smo kakih 10 km.