Zbrali smo se zadnjega januarskega dne, že kar tradicionalno v Škofji vasi. Na zboru je bilo prisotno 31 članov – število, ki je preseglo povprečno udeležbo na zborih v dosedanjem mandatu, mnogi člani pa so izostanek najavili in se opravičili. Posebej smo bili veseli udeležbe gostov: predsednika DUMO Milana Obreza s sodelavcema Ivanom Kukcem in Robertom Romihom. Zboru sta prisostvovala podpolkovnik Gorazd Hafner in štabni vodnik Franc Ostronič iz celjskega 20. pehotnega polka ter vodja izpostave Zaščite in reševanja iz Celja Janez Melanšek. Za sproščen uvod v volilni zbor so poskrbele ljudske pevke »Taščice«, članice Turistično kulturnega društvo Globoče – Dedni vrh (občina Vojnik).                                     POVEZAVA DO VIDEA!

Delovnemu predsedstvu je predsedoval Vojteh Mihevc, člana pa sta bila Elvira Milosavljevič in Emil Pižorn. Izvoljeni so bili tudi ostali organi volilnega letnega zbora.

Predstavljeno je bilo poročilo o delu sekcije in finančno poročilo za obdobje 2015-2018 s poudarkom na letu 2018. V sklopu razprave po obeh poročilih je Vojteh Mihevc izpostavil le vprašanje realizacije sklepov s predhodnega letnega zbora, ki so bila v domeni reševanja krovnega DUMO, pojasnila pa je podal njen predsednik Milan Obreza. Obe poročili sta bili z glasovanjem potrjeni.

V volilnem delu zbora je bil skladno s pravili razrešen Upravni odbor sekcije. Kandidacijsko-volilna komisija, na čelu z Ivanom Vučetičem, predlogov za nove člane Upravnega odbora ni prejela. Zato je dala na glasovanje predlog, da se dosedanjemu Upravnemu odboru podaljša mandat, z glasovanjem pa je bil predlog soglasno potrjen. Viktor Laznik se je v svojem imenu in v imenu ostalih članov Upravnega odbora prisotnim zahvalil za ponovno izkazano zaupanje s prošnjo, da zbor intenzivno išče primerne osebe, ki bi morda tudi na izrednem volilnem zboru zamenjale oz. nadomestile dosedanje člane Upravnega odbora, ki funkcije ne morejo ali pa ne želijo več opravljati.

    

V nadaljevanju zbora je novoizvoljeni oz. ponovno potrjeni predsednik sekcije Viktor Laznik predstavi načrt dela za leto 2019, blagajničarka Vikica Pajnič pa finančni načrt. Oba načrta sta bila soglasno sprejeta in predstavljata osnovo za delo sekcije v letu 2019.

    

V nagovoru gostov se je predsednik krovnega DUMO Milan Obreza dotaknil različnih tem iz življenja upokojencev, izpostavil pa je vodenje financ, formiranje podkontov transakcijskih računov za sekcije, plačevanje članarine, kakor tudi apel članstvu za čim številčnejšo udeležbo na srečanju vseh upokojencev MO, ki bo letos 13. junija v Pivki. Poveljnik celjske vojašnice, podpolkovnik Gorazd Hafner in vodja izpostave ZiR Celje, Janez Melanšek, sta se zahvalila za povabilo na zbor ter potrdila dobro sodelovanje in podporo sekciji tudi v bodoče.

               

Po uspešno zaključenem zboru je sledilo prijetno druženje.

Klik na spodnji napis FOTOGRAFIJE za njihov ogled!

FOTOGRAFIJE