Povzetek dela in aktivnosti sekcije za leto 2016, s pogledom v obveznosti tekočega leta, smo izpeljali v petek, 3. februarja 2017 v prenovljenih prostorih gostišča Medved v Škofji vasi pri Vojniku že kar tretje leto zapored.

Z venčkom narodnih napevov nas je na samem začetku zbora vokalni kvartet Veteran – Grmada popeljal v bolj zgovorne vode, da je kasneje delo lažje steklo.

Po uvodnem nagovoru predsednika sekcije Viktorja Laznika je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, kateremu je suvereno predsedoval Vojteh Mihevc, izvoljeni pa so bili še ostali organi zbora.

Letnemu zboru je prisostvovalo 33 od 80 članov sekcije. Nekateri člani so opravičili neudeležbo zaradi zdravstvenih težav in tudi zaradi nezmožnosti organiziranja prevoza. Zboru je prisostvoval predsednik krovne organizacije DU MO, gospod Milan Obreza.

V poročilu o delu sekcije v letu 2016 je predsednik sekcije Viktor Laznik poudaril, da so bile izvedene vse načrtovane naloge, čeprav nekatere s težavami in zapleti, kar se posebej nanaša na zagotavljanje že odobrenih in dogovorjenih prevozov. V jesenskem delu smo si v obliki ekskurzije ogledali znamenite kranjske rove, protokolarne objekte na Brdu in rojstno hišo generala Maistra v Kamniku, v pozni jeseni pa je bil uspešno izveden tudi kostanjev piknik. Srečanja upokojencev MORS ob zaključku leta v Ljubljani se je udeležilo veliko število članov sekcije, udeležba pa je bila kljub organiziranemu prevozu predvsem individualna. Obveščanje članov o skupnih aktivnostih je bilo redno. Ob zaključku leta smo na domu obiskali naša najstarejša člana, zakonca Pavlovič.

Finančno poročilo je podala blagajničarka sekcije Viktorija Pajnič in na koncu predstavila tudi težave finančnega poslovanja sekcije. Obe poročili sta bili enoglasno sprejeti.

Težiščne naloge sekcije za leto 2017, po predlogu predsednika Viktorja Laznika, so udeležba na vseslovenskem srečanju upokojencev MORS, ki bo v mesecu juniju v Prekmurju ter izvedba jesenske ekskurzije z željo po čim večji udeležbi, posredovanje članom sekcije razpisa za oddih v počitniških objektih MORS in razpisov za udeležbo na raznih športno rekreativnih in družabnih prireditvah ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami. V upravnem odboru smo si zadali še nekaj drobnih dodatnih nalog predvsem z namenom spodbujanja dobre volje naših članov, posebej tistih, ki se zaradi različnih razlogov težko udeležujejo naših srečanj. Načrt dela in finančni načrt za leto 2017 sta bila soglasno sprejeta z dopolnitvami razpravljalcev, ki so se nanašale na organizacijsko ureditev finančnega področja in izvedbo družabnih aktivnosti tudi v krajih izven celjskega območja.

Predsednik DU MO, gospod Milan Obreza, je v svojem nagovoru ob zaključku zbora podal nekaj bistvenih informacij z organizacijskega področja DU MO in poudaril potrebo po trdnosti članstva ter medsebojnem sodelovanju, kakor tudi po večji rekreativni in družabni dejavnosti posameznikov v tretjem življenjskem obdobju ter nakazal nekaj načinov njihovega udejanjanja.

Zaključku zbora je sledilo tovariško druženje. Posebej veselo in prisrčno je bilo srečanje z novovčlanjenimi nekdanjimi sodelavci.

FOTOGRAFIJE                       

VIDEO