Sredi tedna, 21. marca 2018, smo se zbrali, že četrto leto zapored v Škofji vasi. Na zboru je bilo prisotno 25 članov, nekaj manj, kot leta poprej, predvsem zaradi razsajajoče gripe. Bili smo zelo veseli lepe udeležbe gostov in sicer: Milan Obreza, predsednik DUMO s svojima sodelavcema Robertom Romihom in Ivanom Kukcem, Ivan Lakovšek, predsednik sekcije Koroška, ga. Vesna Slamnik, predstavnica Zaščite in reševanja iz Celja ter Tomaž Radoševič, poveljnik 20. PEHP iz Celja.Kratek in zelo prijeten kulturni program so izvedli Arclinski fantje in nam zapeli tri lepe slovenske pesmi.

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo na čelu s predsednikom Vojtehom Mihevcem, člana pa sta bila Cvetka Vrabič in Emil Pižorn.

Predstavljeno je bilo poročilo o delu sekcije in finančno poročilo za leto 2017, zatem pa še oba načrta za leto 2018. Po obeh poročilih in načrtih bistvenih razprav ni bilo. Izpostavljeno je bilo le vprašanje realizacije sklepov s predhodnega letnega zbora. Realizacijo le-teh je pojasnil predsednik sekcije. Obe poročili in načrta so bili soglasno sprejeti.

V nagovoru se je predsednik krovnega DUMO Milan Obreza dotaknil različnih tem, izpostavljeno pa je bilo vodenje financ, transakcijskih računov in plačevanje članarine. V prosti razpravi je Viktor Krajnc apeliral na predsednika DUMO, da se na bodočih predupokojitvenih seminarjih posveti več pozornosti animaciji bodočih upokojencev MORS za včlanjevanje v sekcije DUMO in njihovo aktivno sodelovanje.

Po uspešno zaključenem zboru je sledilo prijetno druženje.

FOTOGRAFIJE 

Fotografije:  Marjan HOČEVAR