5. september 2017 – JESENSKA STROKOVNA EKSKURZIJA V POSAVJE

Kot v sekciji Zahodno Štajerska – Zasavje radi rečemo, smo za naše člane tokrat pripravili strokovno ekskurzijo v Posavje. V program tovrstnih ekskurzij skoraj po pravilu vključujemo tudi vojaške vsebine, ki so v preteklosti bile del naših poklicnih oz. delovnih področij ali pa se jih vsebinsko vsaj delno dotikajo. V tej luči smo najprej obiskali 15. polk vojaškega letalstva na letališču v Cerkljah ob Krki, kjer so nas prijazno sprejeli in nam v spominski sobi prikazali zgodovinski oris letališča. V modernem novozgrajenem letališkem stolpu so nas seznanili z organizacijsko strukturo polka in namenom posameznih podenot. Poseben poudarek so namenili prikazu novih infrastrukturnih pridobitev, ki so bile vzpostavljene zaradi potreb in sodelovanja v zavezništvu. S tega stališča nam je bil predstavljen namen, način uporabe in perspektiva objektov, kot so zelo podaljšana vzletno pristajalna steza, povezovalne steze z letališkimi ploščadmi, letališki kontrolni stolp, hangarji, nastanitveni in drugi objekti, za katere so značilni zelo visoki tehnični in varnostni standardi. Izvajalci predstavitve so na zelo primeren in slikovit način odgovarjali tudi na naša vprašanja. Nadvse zanimiv je bil prikaz in ogled letala Pilatus PC-9M, kjer so naši člani pokazali največ zanimanja. Posebej prisrčno je bilo srečanje posameznih naših članov z nekdanjimi sodelavci na letališču. Po malici smo se odpeljali na ogled bližnjega gradu Rajhenburg pri Brestanici, ki je bil skoraj za večino nas pravo odkritje, posebej v smislu urejenosti samega gradu, pestrosti zgodovinskih zbirk, dodatnih vsebin povezanih z dejavnostmi na gradu v preteklosti (čokoladnica) in odličnega vodenja. V prijetnem okolju gradu smo si utrgali čas še za kratek počitek ob kavici.

V nadaljevanju smo se na Kozjanski strani, na gradu Podsreda, ki katastrsko deloma spada k Posavju, seznanili z novostmi v turistični ponudbi in dokaj hitro zaključili z ogledom, ker so nas mnoge grajske stopnice že pošteno utrudile.

Prijetno druženje smo zaključili ob zasluženem in težko pričakovanem kosilu v Bistrici ob Sotli, v mirnem okolju Gostilne Šempeter, ki se ponaša z laskavim nazivom »Gostilna Slovenija«.

In tudi vreme je bilo na naši strani.

 

FOTOGRAFIJE