Na tradicionalnem decembrskem srečanje upokojencev MO pomurska sekcija, ki je bilo v sredo, 14. 12. 2016 ob 11. uri v gostilni Štaus v Dokležovju, smo pregledali delovanje v letošnjem letu in za tri leta nazaj. S tem je predsednik sekcije podal tudi svoje poročilo o štiriletnem mandatnem obdobju. Po pregledu finančnega poslovanja in razpravah po poročilih, je bila opravljena razrešitev dosedanjega predsedstva. Izvoljeno je bilo novo šest člansko predsedstvo z mandatom štirih let. Stari-novi predsednik je podal predlog načrta dela za leto 2017, kjer je posebej poudaril priprave na izvedbo bienalnega srečanja upokojencev MO iz Slovenije, ki bo v letu 2017 izvedeno v Pomurju in sicer v občini Črenšovci. Tako sekcijo razen rednih nalog čaka dosti dela pri organizaciji in izvedbi srečanja. Prisotne upokojence, še posebej najstarejšo 86 letno udeleženko je pozdravil tudi predsednik DU MO Milan Obreza, ki je obljubil pomoč pri organizaciji srečanja in pohvalil delo pomurske sekcije, ki je najmanjša v Sloveniji. Nanizal je še nekaj informacij, ki so pomembne za delo sekcije. Sledilo je prijetno druženje in pogovori med prisotnimi.