Na tradicionalnem decembrskem srečanje upokojencev MO – Pomurska sekcija, ki je bila v sredo, 18. 12. 2019 ob 11. uri v Gostilni Ob Črncu v Odrancih, smo pregledali delovanje v letošnjem letu in sprejeli načrt za leto 2020. Predsednik sekcije je podal svoje poročilo o delu, kjer je izpostavil dobro organizirano srečanje  članov sekcije v Černelavcih. Po pregledu finančnega poslovanja in razpravah po poročilih, je bil  predlagan načrta dela za leto 2020. Prisotne upokojence je pozdravil tudi predsednik DU MO Milan Obreza, ki je pohvalil delo Pomurske sekcije in pojasnil dogodke na nivoju zveze. Nanizal je še nekaj informacij, ki so pomembne za delo sekcije. Sledila je podelitev priznanj zaslužnim upokojencem sekcije. Priznanji sta prejela g. Ludvik Jonaš in g. Kalman Rituper, prijetno druženje in pogovori med prisotnimi pa so se nadaljevali do popoldneva.

This slideshow requires JavaScript.

Branko Bratkovič