26. januar 2023: REDNI LETNI ZBOR LJUBLJANSKE SEKCIJE DU MO

V četrtek, 26. 1. 2023 smo imeli članice in člani Ljubljanske sekcije DU MO Redni letni zbor / RLZ Ljubljanske sekcije v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Na Rednem letnem zboru smo, pregledali letno Poročila o realizaciji Načrtov dela za (2020, 2021) in 2022. Seznanili smo se tudi s finančnim poslovanjem v letu 2022. Prav tako smo potrdili Načrt aktivnosti in dela za leto 2023. Po končanem uradnem delu smo imeli v jedilnici tudi »vojaško« kosilo in družabno srečanje. Obujali smo spomine na pretekla »koronska« leta in obdobje, ko je bilo druženje zaradi epidemije onemogočeno in močno okrnjeno. Postavili smo si tudi nove izzive za leto 2023 in naprej. Za razliko od zadnjega RLZ, ki smo ga imeli 23. 1. 2020, ko nas je bilo preko 160, se je tokratne aktivnosti udeležilo nekaj manj kot 100 članic in članov. V obdobju od 2020 do 2023 je naše vrste zapustilo 16 članic in članov. Na vse, ki jih ni več med nami, smo se spomnili in se jim poklonili z minuto molka.

Namestnik poveljnika naše domicilne enote, 1. BR SV, podpolkovnik Uroš Brenčič je prijazno nagovoril udeležence zbora in v nekaj stavkih predstavil in orisal aktivnosti 1. BR SV ter zagotovil, da bo sodelovanje tudi v bodoče vzorno.

Predsednik Ljubljanske sekcije DU MO, g. Janez Gomzi je podal Poročilo o delu ljubljanske sekcije DU MO (2020, 2021) in 2022, Finančno poročilo za leto 2022 ter predstavil Načrt dela za leto 2023. Vsa poročila in Načrt dela je zbor Ljubljanske sekcije potrdil in sprejel.

V letu 2023 je Ljubljanska sekcija DU MO od 17. 3. 2022 izvedla vse načrtovane aktivnosti. Nadaljevali smo z vsemi pozitivnimi izkušnjami iz preteklosti. Veliko poudarka je bilo na zmanjševanju stroškov tako Ljubljanske sekcije, kakor tudi DU MO v celoti. Pri zmanjševanju stroškov smo bili uspešni, prihranjena sredstva pa bomo porabili za delovanje sekcije in DU MO. Odločitev UO je, da bomo v bodoče prešli na obveščanje članstva preko spletne strani in elektronske pošte. Enkrat letno, v začetku leta, bomo članstvu poslali Poročilo za preteklo leto, Načrt dela za naprej in druge pomembne obrazce ali dokumente.  Na ta način bomo izboljšali obveščenost članstva, racionalizirali poslovanje in prihranili tudi nekaj finančnih sredstev.
V letu 2022 smo izvedli preko 25 dogodkov, kar pomeni, da smo na mesečni ravni imeli vsaj dva dogodka (ekskurzija, športno tekmovanje, pohod, kulturni dogodek, slovesnost, …). Aktivnosti so navedene v prilogi.

Tudi v letu 2022 smo veliko pozornosti posvetili spletni strani. Nova spletna stran je velika pridobitev za DU MO, saj vse dogodke in aktivnosti najavimo tako, da so vedno dostopni članstvu. Obiskanost spletne strani se po vseh kazalcih povečuje. Vsebino spletne strani določamo sami in samo od naših prispevkov je odvisna njena kvaliteta: http://du-mors.si/sl/.    

Volilni zbor smo zaključili z zahvalo vestnim in predanim članicam in članom naše sekcije, ki nesebično skrbijo, da smo lahko načrtovane aktivnosti kakovostno izvedli. Pohvaljeni so bili: Ga. Jelena Maček, za ves njen trud in pozornost, ki jo izkazuje z izdelavo čestitk za jubilante, starejše, invalide in za ves ženski del naše sekcije, pa tudi sicer za njen prispevek k delovanju naše sekcije. G. Branko Puhar, za njegovo nesebično angažiranost pri organizaciji in izvedbi športnih aktivnosti sekcije. Zahvalili smo se tudi g. Milanu Korbarju, ki spretno, pedantno in korektno ureja našo spletno stran. Posebna pohvala in zahvala gre tudi našemu skromnemu, zvestemu in predanemu članu g. Jožefu Pojetu, ki je podpisan pod večino fotografij in pod vse foto-albume, ki dokumentirajo naše dogodke na spletni strani. Jože, še enkrat se ti zahvaljujemo za vse, kar si naredil in kar boš še naredil za našo sekcijo in DU MO, iskrena in prisrčna hvala.

Po zaključku RLZ smo aktivnost zaključili v prijetnem vzdušju s kosilom, druženjem in klepetom. Za uspešno izvedbo Volilnega zbora Ljubljanske sekcije DU MO se iskreno zahvaljujemo naši domicilni enoti, 1. BR SV in njenim pripadnicam in pripadnikom. Posebna zahvala za dobro organizacijo in izvedbo dogodka gre tudi poročniku Simonu Zupančiču – telovadnica VEP in g. Matjaž Jerančič – EVOJ VEP, ki sta s svojimi sodelavci tudi tokrat profesionalno opravila svoje delo. Pripadnicam in pripadnikom 1. BR SV želimo veliko uspeha in varnosti tako pri opravljanju zahtevnih nalog doma, kakor v tujini. 

Redni letni zbor 2023 je zabeležil g. Jožef Poje. V obliki foto albuma si fotografije lahko tudi ogledate na:
Redni letni zbor DU MO, Sekcija Ljubljana, 26. 1. 2023
Pripravil: Janez Gomzi
Ljubljana, 26. 1. 2023

Priloge: